Korshøj
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Silkeborg Kulturhistoriske Museum

Kommune
Silkeborg

Sted- og lokalitetsnr.
130614-3

Fredningsnr.
210972

Fredningsstatus
Fredet før 1937

Printvenlig side
Anlæg og datering  (1)
Rundhøj, Oldtid (dateret 250000 f.Kr. - 1066 e.Kr.)

Fredningstekst
Tingl.: 13/1 1893. Sædegårdsejer H.J. Hansen. Diplom Afmærkn.: MS 1898, kapt. Søegaard. En høj, "Korsehøj", 20 x 3,5 m. Større udgravning i top.
Undersøgelsehistorie  (5)
1880 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Høi, 60 F. i Tværmaal, 10 F. høi. En større Udgravning i Toppen, som dog næppe kan forstyrre Midtgraven. Bevoksning: 1981: Græs

1938 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Høj, "Korshøj", 20 x 3,50 m. Større udgravning i top. Bevoksning: 1981: Græs

1981 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Høj. Mål: 1,8 x 12 x 12 m. Ujævn top. Store sten i top og mod Ø. I fredningsbeskrivelse forvekslet med 2109:73. Bevoksning: 1981: Græs

2009 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Moesgård Museum

2020 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Moesgård Museum
Højen er bevokset med græs og løvtræer på vestsiden. FM-sten på nordsiden.

Litteraturhenvisninger  (0)