Grevenshøje
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Silkeborg Kulturhistoriske Museum

Kommune
Silkeborg

Sted- og lokalitetsnr.
130614-50

Fredningsnr.
220936

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (2)
Rundhøj, Oldtid (dateret 250000 f.Kr. - 1066 e.Kr.)

Jordfæstegrav, Bronzealder (dateret 1500 - 1301 f.Kr.)

Fredningstekst
Nordre "Grevens høje", 27 x 4 m. Prægtig beliggenhed. I syd- østlig del af top indbygget en stor cementvandbeholder; vind- motor står ved foden. I høj fandtes guldring, nu i NM. NM I: Anbefales til fredning, især p.g.a. beliggenheden.
Undersøgelsehistorie  (6)
1880 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Høi 90 F.i Tværmaal, 10 F. høi. I den meget flade Overdel findes mange Spor af mindre Gravninger. Bevoksning: 1980: Græs og Løvkrat

1927 Museal besigtigelse
Journal nr.: 1922/009
Viborg Museum
Viborg Museum fik sidst i 1927 oplysninger om, at man var stødt på en stendynge ved anlæggelse af en vandbeholder i Grevens Høje beliggende på en mark tilhørende fru Margrethe Kristiansen i Vium. Gartner R. Brostrøm foretog derefter en undersøgelse for museet, jf. bilag 30 til regnskab for 1927-1928. I museets dagbog skrives følgende: "I den største af de 3 "Grevens Höje" (opfattes af Egnens Folk som Grevens Höje), en Höj, der forlængst var (?) ved planlös Udgravning og Bortpløjning af Höjfoden, blev 1928 indgravet og stöbt en stor Vandbeholder af Cementbeton. Ved gårdarbejdet stödte man c. 2.75m under 1 (?) top på en større Kampestensdynge. Dette blev meddelt til Vib. Museum, hvorfor Brostrøm straks tog derud. Det viste sig, at der under Stendyngen har været en Bulkistebegravelse fra ældre Bronzealder. Af Kisten var kun få meget stærkt forrådnede Rester tilbage. Ved dens forrådnelse er Stendyngen ovenfor styrtet ned og har knust det meste af gravgodset. Desuden har Ræv eller Grævling senere haft adgang til Højens indre (der fandtes meget tydelige Spor deraf), hvorved Luften har kunnet virke stærkt oplösende på Broncetingene. Som Følge af disse forskellige Forhold fandtes Gravindholdet (?) Både stærkt spredt i den nederste Del af stendyngen og i små, stærkt forvitrede Stumper: Der optoges følgende Ting: 1. Småstumper af forrådnet Egetræ. 2. En Guldfingerring af Guldtråd, snoet i spiralform (I oprullet form ca. 25cm lang. 4 Vindinger). 3. Brudstykker af en, som det synes en meget smuk og stor Bron(z)edolk. Af Hæftet, samt det överste af Klingen var et ret betydeligt stykke bevaret. (......). 4. 2 Brudstykker af en ret spinkel Armring af Bronce. 5. Brudstykker af en större Bron(z)enål (stor Bøjlenål). 6. En del mere eller mindre ubestemmelig Småstykker af Bronce. Nogen nærmere orientering af graven eller nöjere Bestemmelse af dens Plads lod sig ikke foretage. Undersögelsesarbejdet besværliggjordes ved våt, koldt Vejr og tilstædeværelse af mange Mennesker på snæver plads. For Guldringen (af Mönt og stads(?) sat til en vægt af 5½ gr.) har fru M. Kr. fra Nationalmuseet modtaget 14 Kroner." - Guldringen blev erklæret for danefæ (NM Danefæ 3/29), mens resten af genstandene blev indført i Viborg Museums protokol under 6190-6191 i 1928.)

1938 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Nordre "Grevens Høje", 27 x 4 m. Prægtig beliggenhed. I sydøstl. del af top indbygget en stor cementvandbeholder, vindmotor staar ved foden. I høj fandtes guldring nu i N.M.

1980 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Mål: 5,0 x 27,0 x 27,0 m. Den nordre af "Grevens Høje". Fra højen kan der ses viden om. Pragtfuld udsigt. Beliggenheden i landskabet er fin. V-siden står stejl p.g.a. bortkørsel af muld. Flere spor af gravning i højen. Vindmotor er fjernet. I sydvestre hjørne af højens fod er et nedstøbt vandværksdæksel synligt. En elmast i højens S-fod. I SØ-lige del af top indbygget en stor cementvandbeholder. På højen enkelte ege. ** Seværdighedsforklaring ** Fra højen er der fin udsigt. Bevoksning: 1980: Græs og Løvkrat

2009 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Moesgård Museum

2013 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Moesgård Museum
Fortidsmindet blev fundet som beskrevet i 2009. Bevokset med løvtræer bl.a. pil.

Litteraturhenvisninger  (0)