Nipgaard
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Silkeborg Kulturhistoriske Museum

Kommune
Silkeborg

Sted- og lokalitetsnr.
130614-78

Fredningsnr.
220935

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (1)
Rundhøj, Oldtid (dateret 250000 f.Kr. - 1066 e.Kr.)

Fredningstekst
En høj, 13 x 2,5 m, stærkt afskåret af vej i V og af mark i N.
Undersøgelsehistorie  (5)
1880 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Høi, 6a F. i Tværmaal, 6-7 F. høi. Overfladen tildels afgravet, hvorved det sees; at Høien væsentlig er dannet af Haandsten. Bevoksning: 1980: Græs

1938 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Høj, 13 x 2½ m., stærkt afskaaret af vej i V. og af mark i N.

1980 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Højens V-side afskåret af vej. Ved NV-foden af højen er nedgravet et tankanlæg til benzin eller dieselolie. Ø-siden mod dyrket mark. Højen ligger tæt ved gården - kun vej imellem. På højen en flagstang. NB: Forkert afsat på fredningskort 2209. Rigtigt afsat på 4 cm.-kort 1215-III-NØ. Bevoksning: 1980: Græs

2009 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Moesgård Museum

2014 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Moesgård Museum
Gravhøj. Beliggende i have. Bevokset med græs og små buske.

Litteraturhenvisninger  (0)