Stejlehøj
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Silkeborg Kulturhistoriske Museum

Kommune
Silkeborg

Sted- og lokalitetsnr.
130614-131

Fredningsnr.
22098

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (1)
Rundhøj, Oldtid (dateret 250000 f.Kr. - 1066 e.Kr.)

Fredningstekst
Højtliggende høj, "Stejlehøj", i sogneskel, 14 x 2,5 m. Nor- dre halvdel afkørt. På top en skelsten. Lysgård, matr.nr.5b : Høj i skel til Vium sogn.
Undersøgelsehistorie  (5)
1880 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Mellemstor Høi, c. 7 F. høi; næsten Halvdelen er afkjørt. Bevoksning: 1980: Græs, Lyng og Løvkrat

1938 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Højtliggende høj, "Stejlehøj" i sogneskel, 14 x 2½ m. Nordre halvdel afkørt. Paa top en skelsten.

1980 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
"Stejlhøj". Ligger i sogneskel, men ligger også i skel til 5 ejendomme. Hærvejen går tæt forbi. Højfoden mod N har spor af for nær pløjning. Ellers ikke så medtaget. Med lidt pleje kan det blive en fin høj. På højen skelsten. Måske højen har været rettested ? Fint udsyn fra højen. Se sb.nr. 87, 125, 130, 132, 133. ** Seværdighedsforklaring ** Højen er en af de mange gravhøje, som endnu ligger ved de endnu synlige Hærvejsspor mellem Lysgård og Hvam. Bevoksning: 1980: Græs, Lyng og Løvkrat

2009 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Moesgård Museum

2017 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Moesgård Museum
Højen er bevokset med græs og en stor bøg på østsiden. Beliggende i skel mellem agre.

Litteraturhenvisninger  (0)