Kongemosen
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Silkeborg Kulturhistoriske Museum

Kommune
Silkeborg

Sted- og lokalitetsnr.
130614-130

Fredningsnr.
22097

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (1)
Rundhøj, Oldtid (dateret 250000 f.Kr. - 1066 e.Kr.)

Fredningstekst
En høj, ca. 20 x 2,5 m. Forstyrret ved gravning. Huller i høj- siden. På top en skelsten. Ligger i skel til Lysgård sogn. Sjørup matr.nr. 3d : Høj i skel til matr.nr.3c af Kongemosen, Over Hvam, Vium sogn.
Undersøgelsehistorie  (4)
1880 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Høi, 60 F. i Tværmaal, 7 F. høi; mindre Gravninger i Toppen; ligger meget høit. Bevoksning: 1980: Løvkrat

1938 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Høj, ca. 20 x 2,50 m. Forstyrret ved gravning. Huller i højsiden. Paa top en skelsten.

1980 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
"Stenhøj". Gravespor i NV-siden fra fod til top. Markvej i NV-siden skader højen. Elmast i SV-siden. På top en skelsten. Ligger i skel til tre ejendomme. ** Seværdighedsforklaring ** Højen er en af de mange høje i og ved Kongemosen og Hærvejsspor. Bevoksning: 1980: Løvkrat

2015 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Moesgård Museum
Højen er tæt bevokset med løvtræer og krat.

Litteraturhenvisninger  (0)