Hjermind skov afd. 1
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Viborg Museum

Kommune
Viborg

Sted- og lokalitetsnr.
130705-33

Fredningsnr.
211111

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (1)
Rundhøj, Oldtid (dateret 250000 f.Kr. - 1066 e.Kr.)

Fredningstekst
Høj 1,75 x 25 m. Overfladen ujævn. Bevokset med træer.
Undersøgelsehistorie  (5)
1899 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
En større, flad Høj ca 1,5 M. h, 24 M. br. Overfladen er paa forskellig Maade bleven noget forstyrret; bevoxet med store Træer; i Skov. ... Fredlysning af [sb.]Nr. 33-35 og 36b er 1899 forgæves forsøgt directe fra Museet; de ligge under Ulstrup Hovedgaard. Bevoksning: 1985: Mos, Græs og Løvtræer

1938 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Høj, 1,75 x 25 m. Overfladen ujævn, bevokset med Træer.

1938 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1985 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Som beskr. Bevoksning: 1985: Mos, Græs og Løvtræer

2010 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Holstebro Museum

Litteraturhenvisninger  (0)