Hjermind skov afd. 5
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Viborg Museum

Kommune
Viborg

Sted- og lokalitetsnr.
130705-34

Fredningsnr.
211112

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (1)
Rundhøj, Oldtid (dateret 250000 f.Kr. - 1066 e.Kr.)

Fredningstekst
Høj, 2,3 x 14 m. Bevokset med graner.
Undersøgelsehistorie  (5)
1899 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
En Høj 2,3 M. h., 14 M. br., af toppet Form; den har smaa, overfladiske Beskadigelser. Bevoxet med lavt Krat, i Skov. ... Fredlysning af [sb.]Nr. 33-35 og 36b er 1899 forgæves forsøgt directe fra Museet; de ligge under Ulstrup Hovedgaard. Bevoksning: 1985: Mos og Nålekrat/-træer

1938 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1938 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Høj, 2,30 x 14 m., bevokset med Graner.

1985 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Kraftigere end forst. Som beskr. Bevoksning: 1985: Mos og Nålekrat/-træer

2010 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Holstebro Museum

Litteraturhenvisninger  (0)