Hjermind skov afd. 621
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Viborg Museum

Kommune
Viborg

Sted- og lokalitetsnr.
130705-36

Fredningsnr.
211140

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (6)
Stenkiste, Bronzealder (dateret 1700 - 501 f.Kr.)

Rundhøj, Oldtid (dateret 3950 - 501 f.Kr.)

Brandgrav (uspecificeret type), Bronzealder (dateret 1700 - 501 f.Kr.)

Brandgrav (uspecificeret type), Oldtid (dateret 1100 f.Kr. - 375 e.Kr.)

Gravgenstand, Bronzealder (dateret 1700 - 501 f.Kr.)

Gravgenstand, Jernalder (dateret 500 f.Kr. - 1066 e.Kr.)

Fredningstekst
Høj, 1,2 x 12,0 m. Nordlige halvdel udjævnet. I skov.
Undersøgelsehistorie  (9)
1883 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
I Hjermind Sogn er 23 Høje og der findes Spor af 24 til, som ere sløjfede eller pløjes over....Ved en Planteskole i Hjermind Skov, lige øst for Østergaard eller Hans's Høi [form. sb.20], findes en middelstor Høi, der nylig er udgravet. Her var, efter Skovfogedens Meddelelse, som gjorde Indtryk af at være paalidelig, først en Rundkreds af Stene ved Høiens Yderkant og der efter en Kreds omtrent 2 Alen indenfor. I Midten af Høien var en rund Dynge af Haandsten, hvorimellem fandtes Spor af Ben og Aske. Under disse Sten fandtes Brudstykker af et Bronzesværd og et lille Lerkar "som en Flødekande", men klodset. I den østlige Side af Høien fandtes flere Urner indsatte [?] nær ved Yderkanten. Bevoksning: 1985: Mos, Græs og Løvtræer

1883 Efterretning om forsvunden genstand
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1899 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Søndre Halvdel af en mindre Høj, 2/3-1,0 M.h. 12-14 M.br. Den bestaar væsenlig af Muldjord; bevoxet med høje Træer; i Skov. Paa Ulstrup Hovedgaard opbevares nogle Oldsager, der siges at være fremkomne fra denne Høj, nemlig: En Spydspids af Bronze, forsk. Bronzefragm., bl.a. af en Segl og en Naal,samt 2 Lerkar, det ene ca. 10 Cm.h., fra Bronzealderen, det andet en Jærnalders-Lerkop med skraa Sider og vandret Øre. Bevoksning: 1985: Mos, Græs og Løvtræer

1899 Efterretning om forsvunden genstand
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1985 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
1/2 høj. 1,2 x 12 m. Ø-V, 7 m. N-S. N-lige halvdel udjævnet. Bevoksning: 1985: Mos, Græs og Løvtræer

1986 Tinglysning
Journal nr.: F53-2879
Fredningsstyrelsens Fortidsmindeforvaltning

1986 Institutionssag uden journaldata
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1986 Museal besigtigelse
Journal nr.: F53-2879
Fredningsstyrelsens Fortidsmindeforvaltning
Høj 1,2 x 12,0 m. Nordlige halvdel udjævnet. I skov.

2010 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Holstebro Museum

Litteraturhenvisninger  (0)