Hemmestrup
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Viborg Museum

Kommune
Viborg

Sted- og lokalitetsnr.
130708-17

Fredningsnr.
21116

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (1)
Rundhøj, Oldtid (dateret 250000 f.Kr. - 1066 e.Kr.)

Fredningstekst
Høj, 2 x 12 m. Siderne ret stejlt afgravede. Græsklædt.
Undersøgelsehistorie  (6)
1899 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
En Høj, ca 3,0 M. h., 20 M. br. Mod Vest er Højfoden og et Stykke af Højsiden afgravet; i søndre Side findes en stor ældre Afgravning, der har borttaget 1/4 - 1/3 af Højen og synes at have naaet Bunden; i Toppen ses Spor af et lille, gammelt Hul. Højen ses væsenlig at bestaa af Jord; Centralgraven kan være bevaret. Højen er lynggroet og ligger i Ager.

1938 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1938 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Høj, 2 x 12 m. Siderne ret stejlt afgravede. Græsklædt.

1967 Museal besigtigelse
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor

2010 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Holstebro Museum

2012 KO-kontrol på fredede lokaliteter
Holstebro Museum

Litteraturhenvisninger  (0)