Hovhøj
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Viborg Museum

Kommune
Viborg

Sted- og lokalitetsnr.
130710-97

Fredningsnr.
20123

Fredningsstatus
Fredet før 1937

Printvenlig side
Anlæg og datering  (1)
Rundhøj, Oldtid (dateret 250000 f.Kr. - 1066 e.Kr.)

Fredningstekst
Tingl.: 12/8 1933. Gårdejer Jesper Jespersen og hustru, Hovagergård Høj, "Hovhøj", kan vanskeligt adskilles fra den naturlige bakke, hvorpå den ligger, i alt fald 2,5 x 20 m. I top et par større, eftergroede huller. Græs- og lyngklædt. NM I: Kaldes fejlagtigt "Rishøj" på målebordsblad.
Undersøgelsehistorie  (7)
1899 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
En høj, kaldet Hovhøj, paa Toppen af en Banke. Højen selv skønnes ca 2 M. h., 20 M. br. I Toppen ses en 4-5 M. br, indtil 2/3 M. dyb Afgravning med Udgang mod N. Højfoden mod V er overpløjet. Lynggroet, i Ager. Kunde fredlyses, men vil efter Ejerens Udsagn blive sløjfet.

1933 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1938 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Høj, "Hovhøj", Højen kan vanskeligt adskilles fra den naturlige Bakke, hvorpaa den ligger, i al Fald 2,50 x 20 m. I Top et Par større eftergroede Huller. Græs- og lyngklædt. FM 1933. Kaldes fejlagtig "Rishøj paa Maalebordsblad.

1966 Museal besigtigelse
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor

2011 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Holstebro Museum
Fortidsmindet blev fundet som beskrevet.

2017 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
De Kulturhistoriske Museer i Holstebro Kommune

2019 Ad hoc tilsyn med fredede lokaliteter
De Kulturhistoriske Museer i Holstebro Kommune

Litteraturhenvisninger  (0)