Brandstrup
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Viborg Museum

Kommune
Viborg

Sted- og lokalitetsnr.
130715-20

Fredningsnr.
211027

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (2)
Rundhøj, Oldtid (dateret 250000 f.Kr. - 1066 e.Kr.)

Stenlægning/stensamling, Oldtid (dateret 250000 f.Kr. - 1066 e.Kr.)

Fredningstekst
Høj, 1,75 x 15 m. Søndre halvdel helt bortgravet, på stedet en hønsegård. Græsklædt, med træer. Næppe egnet til undersøgelse. Tinglysning af tidl. C-høj: ************************** Højruin, 1,3 m høj, diameter 10 x 11 m. Den NV-lige del af højen er bevaret, mens den SØ-lige del er stærkt afgravet og skråner mod SØ.
Undersøgelsehistorie  (3)
1899 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
En ca 2 M. h., 15 M. br. Høj. En bred Indgravning fra søndre Side har omtrent naaet Højcentret og har sandsynligvis borttaget Centralgraven. Ved Højfoden henligge ca 4 Læs hovedstore Sten; i Bruddet ses, temmelig højt, nogle lignende Sten, der synes at danne et Lag. Højen er beplantet og ligger i Have

1938 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Høj, 1,75 x 15 m. Søndre Halvdel helt bortgravet; paa Stedet en Hønsegaard. Græsklædt med Træer. Næppe egnet til Undersøgelse.

2010 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Holstebro Museum

Litteraturhenvisninger  (0)