Faarup
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Viborg Museum

Kommune
Viborg

Sted- og lokalitetsnr.
130715-54

Fredningsnr.
211021

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (2)
Rundhøj, Oldtid (dateret 3950 - 501 f.Kr.)

Brandgrav (uspecificeret type), Oldtid (dateret 1100 f.Kr. - 375 e.Kr.)

Fredningstekst
Høj, 3 x 18 m. Mod Ø, N og V ret stejle, eftergroede sider. Hø- jens S-side helt stejl ned imod en mindre grusgrav, der er i brug. Lyngklædt.
Undersøgelsehistorie  (5)
1899 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
En Høj, 3,0 M. h, 21 M. br. Selve Toppen er ubeskadiget; sydøst for Toppen ses en indtil 2/3 M. dyb Nedgravning, 2,5 M. l., 1-2 M. br. Paa søndre og nordre Side ses ialt 6 mindre Brud. Højfoden er mod Øst bortskaaret helt til Bunden for at give Plads til en Vej; Vest for Højen og helt indenfor Foden ses et større Brud, ligesom Højfoden her er overpløjet. De fleste Sidebrud ere tilgroede og Højen er i en saadan Stand, at den tilnød kan fredlyses. Ved Anlæggelsen af den nævnte Vej er i Højens Østside fundet 2 Lerkar med brændte Ben. Karrene stode tæt nord og syd for hinanden og vare ikke omsatte med Sten; Over dem laa 1-2 flade Sten. ... Afstanden mellem [sb.]Nr. 54 og 55 er ca 45 M.

1938 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Høj, 3 x 18 m. Mod Ø. N. og V. ret stejle eftergroede Sider, Højens Sydside helt stejl ned imod en mindre Grusgrav, der er i Brug. Lyngklædt.

1938 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1967 Museal besigtigelse
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor

2010 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Holstebro Museum

Litteraturhenvisninger  (0)