Faarup
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Viborg Museum

Kommune
Viborg

Sted- og lokalitetsnr.
130715-71

Fredningsnr.
211029

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (2)
Begravelse, uspec undergruppe, Bronzealder (dateret 1700 - 501 f.Kr.)

Rundhøj, Oldtid (dateret 3950 - 501 f.Kr.)

Fredningstekst
Højrest, 2,5 m høj, stejlt afgravet til alle sider. Kun den nord-østlige trediedel af højen tilbage. Næppe egnet til undersøgelse. Tinglysning af tidligere C-høj: ******************************* Høj, 2,3 x 13 m. Højkernen intakt, men alle højsider er stejlt afgravede. I ager.
Undersøgelsehistorie  (6)
1899 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
En Høj, oprindelig meget anseelig; nu 3,2 M. h., 25 M. br. I Toppen ses et rundagtigt, noget ureglmæssigt Hul, ca 5 M. br., indtil 1 M. dybt; det aabner sig mod et noget lignende Hul i søndre Side; Vestsiden er en Del afgravet; samtlige Brud ere eftergroede. Højen er vistnok udgravet; den er nu bevoxet med Lyng og lidt Egepur. Afstanden mellem [sb.]Nr. 70 og 71. er ca. 10 M.

1927 Diverse sagsbehandling
Journal nr.: 279/27
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Herfra B 11950-54.

1927 Diverse sagsbehandling
Journal nr.: 279/27
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Uoverensstemmelse mellem genstandsnumrene.

1938 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Højrest, 2,50 m. høj, stejlt afgravet til alle Sider. Kun den NØ Tredjedel af Højen er tilbage. Herfra B.11990-94. J. Nr. 279/27. Næppe egnet til Undersøgelse.

1967 Museal besigtigelse
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor

2010 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Holstebro Museum

Litteraturhenvisninger  (0)