Faarup
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Viborg Museum

Kommune
Viborg

Sted- og lokalitetsnr.
130715-106

Fredningsnr.
211018

Fredningsstatus
Fredet før 1937

Printvenlig side
Anlæg og datering  (1)
Langhøj, Oldtid (dateret 3950 - 501 f.Kr.)

Fredningstekst
Tingl.: 8/9 1898. Gårdejer Lars Madsen. Diplom Afmærkn.: MS 1924, Friis Johansen. Langhøj, Ø-V. 46 x 15 x 2,3 m. Mindre, eftergroede huller i top og sider. Lyngklædt. NMI.: Langhøj, 46 m lang i Ø-V. 13-15 m bred. 2,3 m høj.
Undersøgelsehistorie  (5)
1898 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1899 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
En Langhøj med Retning Øst til Nord-Vest til Syd, 46 M. l., ved Vestenden 13, ved Østenden 14,5 M. bred. Højden respect. 1,8 og 2,3 M. Paa Højens søndre Side ses ved Østenden et større Brud, 4,5 M. br., ca 1/2 M. dybt. Midt for søndre Side ses ved Foden 2 smaa Brud, ved Vestenden et mindre Brud; i Vestenden ses en lille Afgravning og endelig midt for nordre Side et mindre Brud. Samtlige Brud ere overfladiske og forlængst tilgroede. Et frisk Brud ved Højens Østende blev restaureret. Højen er lynggroet og ligger i Ager. Fredlyst ved Declaration udstedt 30 Aug. 1898 af Gaardejer Lars Madsen, Faarup Mark. ... Afstanden mellem [sb.]Nr. 106 og 107 er. ca. 60 M.

1938 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Langhøj, 46 m. lang i Ø-V. 13-15 m. bred, 2,30 m. høj. Mindre eftergroede Huller i Top og Sider. Lyngklædt. FM 1898 MS.

1967 Museal besigtigelse
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor

2010 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Holstebro Museum

Litteraturhenvisninger  (0)