Gadelamshøj
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Viborg Museum

Kommune
Viborg

Sted- og lokalitetsnr.
130801-17

Fredningsnr.
200953

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (2)
Rundhøj, Oldtid (dateret 250000 f.Kr. - 1066 e.Kr.)

Brandgrav (uspecificeret type), Bronzealder (dateret 1100 - 901 f.Kr.)

Fredningstekst
"Gadelamshøj", ca. 2 x 11-13 m. Siderne afgravede, hul i top.
Undersøgelsehistorie  (7)
1889 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Gadelamshøj. Højde 9'. Diameter 32'. Temmelig ødelagt. Større Hul i Top.

1905 Køb af genstand til museum
Viborg Museum
I 1905 køber museet tre bronzegenstande for 8 kr. Fundene omfatter en lille, uornamenteret lanzet (5287), en atypisk pincet (5288) og en ragekniv med hestehovedgreb (5289). De er ifl. protokol et samlet fund fra Lammehøj, Lille Asmild, matr. 2a.

1938 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1938 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
"Gadelamshøj", ca. 2 m. x 11-13 m. Siderne afgravede. Hul i Top.

1962 Museal besigtigelse
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor

2009 Diverse sagsbehandling
Journal nr.: 05287
Viborg Museum
Nyregistrering af fund og lokaliteter til Fund og Fortidsminder samt til Museernes Samlinger. Det synes ud fra fundsammensætningen sandsynligt, at selv om der ikke er oplysninger om fund af urne eller brændte ben stammer bronzerne fra en brandgrav, formodentlig fra en urnegrav. Der er usikkerhed om hvilken høj fundet stammer fra, da ingen af højene fra Lille Asmild kendes under navnet Lammehøj. En af højene i området hedder dog Gadelamhøj (DKC 130801-17). Lammehøj kane være en forkortelse af dette navn, hvorfor fundet foreslås at stamme herfra. Det bør dog bemærkes, at denne høj er beliggende på mat. 1a i modsætning til fire andre gravhøje, der er beliggende på mat. nr. 2.

2011 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Holstebro Museum
Fortidsmindet blev fundet som beskrevet.

Litteraturhenvisninger  (0)