Bigum
Skilt fortidsmindet
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Viborg Museum

Kommune
Viborg

Sted- og lokalitetsnr.
130802-14

Fredningsnr.
191117

Fredningsstatus
Fredet før 1937

Printvenlig side
Anlæg og datering  (4)
Dysse eller jættestue, Stenalder (dateret 3300 - 2801 f.Kr.)

Urnegrav (uspecificeret type), Bronzealder (dateret 900 - 701 f.Kr.)

Rundhøj, Stenalder (dateret 3300 - 2801 f.Kr.)

Rundhøj, Bronzealder (dateret 1700 - 1101 f.Kr.)

Fredningstekst
Dekl. tingl. 8/12 1914 (Købt). MS (1915, oberstl. Lund). Høj med jættestue med 10 bæresten og 3 dæksten; i gangen 4 sidesten og 1 tærskelsten. Jordhøjen 3,4 x 25 m. NM: Jordhøjen 3,4 x 22-25 m.
Undersøgelsehistorie  (9)
1889 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Høj. Højde 12'. Diameter 50'. Temmelig ødelagt. Større Udgravning fra Top. [[udgravet og tilgængelig Jættestue]].

1914 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1938 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Høj med Jættestue af 10 Bæresten og 3 Dæksten; i Gangen 4 Sidesten og 1 Tærkselsten. Jordhøjen 3,40 m. h., 22-25 m. i Diam.

1965 Museal besigtigelse
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor

1990 Museal prøvegravning
Journal nr.: 7071/90
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1990 Museal restaurering
Journal nr.: 613-0104
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Mindre undersøgelse i forbindelse med restaurering af jættestuen. Der kunne konstateres, at efter jættestuehøjens forfald er højen blevet forøget i både højde og omfang ved tilførsel af et nu 40-50 cm tykt lag jord og en stenbræmme oven på jættestuens randstenskæde. Foran denne stenkreds lå et nu 2 meter bredt stenlag af 20-30 cm store sten, lagt som en let buet krave udenpå jættestuehøjens fod. Imellem disse sten var en del kværnsten eller fragmenter af kværnsten. Stenkraver, som den der fandtes ved Bigum, kendes fra flere høje fra ældre bronzealder.

2008 Diverse sagsbehandling
Journal nr.: 7071/90
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

2011 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Holstebro Museum
Fortidsmindet blev fundet som beskrevet.

2016 Ad hoc tilsyn med fredede lokaliteter
De Kulturhistoriske Museer i Holstebro Kommune

Litteraturhenvisninger  (0)