Bigum
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Viborg Museum

Kommune
Viborg

Sted- og lokalitetsnr.
130802-23

Fredningsnr.
191124

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (5)
Dysse eller jættestue, Stenalder (dateret 3300 - 2801 f.Kr.)

Gravgenstand, Stenalder (dateret 2800 - 2351 f.Kr.)

Rundhøj, Stenalder (dateret 3300 - 2801 f.Kr.)

Gravgenstand, Stenalder (dateret 2350 - 1701 f.Kr.)

Enkeltfund, Oldtid (dateret 2350 - 1101 f.Kr.)

Fredningstekst
Høj, 2 x 20 m. Toppen gennemrodet. I gravning mod S stor sten. I større gravning mod Ø ses 8 sten, delvis ødelagte, af gangen til en jættestue. Tinglysning af tidl. C-Høj i 2003 Høj, 1,5 x 20 m. Meget forgravet med rester af jættestue. 8 større sten synlige i stort hul noget syd for højtoppen. I en forsænkning ses 2 andre sten og 4 m øst for dem top- pen af en tredje. Forsænkningen strækker sig fra højtop- pens nordøstlige del ud mod højfod. I plantage.
Undersøgelsehistorie  (6)
1889 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Høj. Højde 4'. Ødelagt. [[Ødelagt Jættestue 1938]]

1938 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
H. 2 m. D. ca. 20 m. Toppen gennemrodet. I Gravning mod S. stor Sten. I større Gravning mod Ø. ses 8 Sten, delvis ødelagte af Gangen til en Jættestue.

1950 Efterretning om forsvunden genstand
Journal nr.: 9G
Viborg Museum
Beretning og fund fra P. Lützau-Lunds samling. I protokollen findes en skitsetegning af to dyssekamre placeret i henholdsvis østdel og vestdel af en gravhøj, der angives til at have været ca. 17m i diameter og ca. 1,5m høj. Det østlige kammer er rundt, ca. 1,25m højt og 2,1-2,2 m stort med 6 sidesten og med gang mod øst. I dette kammer fandtes et gulvlag af brændt flint og oven på det en lerlag. I dette kammer tilsyneladende ret tæt sammen bagerst i kammerets vestlige del følgende. to stykker til én eller to økseformede ravperler, en tyknakket flintøkse med let skrå æg, et lerkar og tre flintdolke af forskellige typer. Fundene viser sekundære begravelser i både sen tragtbægerkultur eller snarere enkeltgravskultur og flere gange i senneolitikum. I den indre del af gangen fandtes en beskadiget flad sten med indhak på begge sider. Dateringen af denne er usikker, men måske enten senneolitikum eller bronzealder. Det vestlige kammer var lidt større, langovalt med 8 bæresten og en gang mod vest. I dette kammer fandtes en halv formodentlig økseformet ravperle. Finderen mente at have set skeletspor ved udgravningerne.

2006 Genstand givet til museum
Journal nr.: 9G
Viborg Museum

2006 Institutionssag uden journaldata
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

2011 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Holstebro Museum
Fortidsmindet blev fundet som beskrevet.

Litteraturhenvisninger  (0)