Dollerup
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Viborg Museum

Kommune
Viborg

Sted- og lokalitetsnr.
130803-57

Fredningsnr.
210824

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (1)
Rundhøj, Oldtid (dateret 250000 f.Kr. - 1066 e.Kr.)

Fredningstekst
1938: Høj, 1 x 8 m, urørt, i plantage. 1958: Høj, ca 1,7-2 x 13 m (nord-syd) x 16 (øst-vest). Nordsiden noget afgravet over hele sin bredde og står med gammel, til- groet skråning. Foden lidt beskadiget mod vest. Bevokset med træer og lidt buske.
Undersøgelsehistorie  (6)
1886 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Høj. Højde 7'. Diameter 40'. Ødelagt. Nordre Del Bortsløjfet. Bevoksning: 1980: Græs og Løvtræer

1938 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Høj, ca. 1,7-2 x 13 (nord-syd) x 16 m (øst-vest). Nordsiden noget afgravet over hele sin bredde og står med gammel tilgroet skråning. Foden lidt beskadiget mod vest. Bevokset med træer og lidt buske.

1938 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1958 Diverse sagsbehandling
Journal nr.: 1404/58
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
J. 1404/58 om ny beskrivelse. Ejeren lovet at pløje jord ind mod vestfoden og fjerne nogle få, nyplantede træer.

1980 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Grim høj, som måler 1,7 x 16 x 13 m. Foden afgravet mod N, V og S. Bevoksning: 1980: Græs og Løvtræer

2012 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Holstebro Museum

Litteraturhenvisninger  (0)