Østensminde
Lokal seværdighed Lokal seværdighed
Offentlig adgang
Parkeringsplads
Skilt fortidsmindet
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Museum Lolland-Falster

Kommune
Lolland

Sted- og lokalitetsnr.
070507-8

Fredningsnr.
44202

Fredningsstatus
Fredet før 1937

Printvenlig side
Anlæg og datering  (2)
Langhøj, Stenalder (dateret 3950 - 2801 f.Kr.)

Dysse eller jættestue, Stenalder (dateret 3950 - 2801 f.Kr.)

Fredningstekst
Tingl.: 10/7 1917, Henriette Madsen. Købt. Stenkammer, aflangt, med 2 bæresten i N, 4 i S, 1 i V, 1 i Ø. 3 dæksten (de 2 nedskredne). 2 m jord medindbefattet, men mod Ø når en grusgrav ind til 20 cm fra den nærmeste bæresten. Græs i ager.
Undersøgelsehistorie  (10)
1876 Museal grafisk eller digital dokumentation
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1877 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
(Erik Madsen) Levninger af en Langdysse med et Gravsted paa 12 Fods Længde og 5 Fods Bredde, dækket af 3 Overliggere. See M. Petersens vedlagte Tegning. Retning N.Ø. - S.Vest. Midt ovenpaa den nordøstlige Overligger er et regelmæssigt rundt Hul, 3/4 Tomme dybt, een Tomme i Tværmaal, som synes moderne. Bevoksning: 1977: Græs

1953 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1953 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Sten Kammer, aflangt, med 2 Bæresten i N., 4 i S., 1 i V., 1 i Ø. 3 Dæksten (de 2 nedskredne). 2 m Jord medindbefattet, men mod Ø. over en Grusgrav ind til 20 cm fra den nærmeste Bæresten Græs i Ager. J.569/57: henv. fra fr. nævnet om overhængende fare for kammerets nedstyrtning. [Jvf. j.nr. 666/1915, 521/53].

1977 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Megalitanlæg (vel rester af jættestue). Beskrivelse : Omkring anlægget en svag forhøjning synlig. Dog meget fortrampet og udvisket. Ca. 8 m i diam. Rester af randstenskæde i NØ (4 sten). Et kammer, orienteret NV-SØ, ses indenfor randstenene, Dets form er mere afrundet end på opmålingen fra 1876. Kammeret har ingen gang, og i sin nuværende tilstand ingen spor efter en sådan. 10 bæresten, 2 overliggere. Den SØ-lige del af kammeret er nedskredet p.gr.af nærgående grusgrav. Den SØ-ligste sten, der ligger som væltet bæresten, er efter form og størrelse at dømme snarest nedvæltet overligger. Kammerets nuv. længde ca. 3 m, bredde ca. 1½ m (knap). Overliggerens kant over højflade : ca. 2 m. Bærestenene rager ca. 80 cm op over højflade. Anlægget virker noget rekonstrueret. Mod grusgraven er randsten o.l. nedskredet. Sten herfra ligger på grusgravs bund. Beskadigelser : se beskrivelse. 1 dæksten er forsvundet i grusgraven siden frednings- berejsning. Beliggenhed : Udenfor parcelhuskvarter (100 m linie overholdt i febr. 1977), dér hvor Stendyssevej ender. ** Seværdighedsforklaring ** Om ikke grusgraven skar sig ind i monumentet var det 3-*. Bevoksning: 1977: Græs

1982 Museal grafisk eller digital dokumentation
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1982 Uspecificeret aktivitet
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1982 Diverse sagsbehandling
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

2008 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Museerne.dk

2016 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Museerne.dk

Litteraturhenvisninger  (0)