Fiskbæk
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Viborg Museum

Kommune
Viborg

Sted- og lokalitetsnr.
130805-52

Fredningsnr.
190993

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (3)
Rundhøj, Oldtid (dateret 3950 - 1101 f.Kr.)

Stenkiste, Bronzealder (dateret 1500 - 1101 f.Kr.)
Stor stenkiste, hvori fundet et bronzesværd (lille grebspidssværd).

Urnegrav (uspecificeret type), Bronzealder (dateret 1700 - 501 f.Kr.)
Urnegrav hvorfra urne med brændte ben.

Fredningstekst
Høj, 3,5 x 17 m. Ujævn overflade. Øst for top en dyb kløft i nord-syd. I toppen en cementvandbeholder. Bevokset med graner i hjørne af ager.
Undersøgelsehistorie  (8)
1886 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Høj. Højde 11'. Diameter 63'. Urørt. Toppet. Lidt afskrællet paa Sydsiden ellers urørt; egner sig til Fredning. (12-15 kr) Ejeren af [sb.] 52 og 53 hedder Hans Kristian Kristensen.

1904 Køb af genstand til museum
Viborg Museum
Viborg Museum køber i 1904 et bronzesværd og en urne med brændte ben, jf. kvittering (bilag 53 til 1904-05 regnskab) for købet, hvori står: "For modtagelsen af et Bronzesværd (ældre Bronzealder) samt en Urne fra Boelsmand Jens P. Jensen Fiskbæk Mark, Matr. Nr. 3c har Stiftsmuseet D.D. betalt 10kr. Viborg den 5/3 1904. Jens Peter Jensen. Fiskbæk.".

1904 Diverse sagsbehandling
Journal nr.: 71/04
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Nationalmuseet returnerer det "... lille Sværd, hidrørende fra Bronzealderen." til J. P. Jensen.

1904 Anmeldelse fra privat
Journal nr.: 71/04
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Bronzesværd tilsendt Nationalmuseet fra J. P. Jensen, Fiskbæk Mark pr. Løgstrup med anmodning om oplysninger vedr. ”… et Spyd som jeg har fundet i Højen paa den Nordøstlige Hjørne af min Ejendom i et stort Gravkammer.".

1938 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1958 Museal berejsning
Journal nr.: 1356/58
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Høj, 3½ x 17 m. Ujævn Overflade. Ø. f. Top dyb Kløft; N-S. I Toppen lille Cement-Vandbeholder. Graner i Agerkj[?].

2012 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Holstebro Museum

2014 Diverse sagsbehandling
Journal nr.: 05199
Viborg Museum
Registrering af genstande til Museernes Samlinger og opdatering af oplysninger til Fund og Fortidsminder. På baggrund af finderens oplysninger til Nationalmuseet og Viborg Museums oplysninger om hvilken mat. fundene stammer fra er fundene henført til den senere fredede gravhøj, da det er den eneste registrerede høj på den nordøstligste del af mat. 3c.

Litteraturhenvisninger  (0)