Keldernæs
Lokal seværdighed Lokal seværdighed
Offentlig adgang
Skilt fortidsmindet
Skilt offentlig vej
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Museum Lolland-Falster

Kommune
Lolland

Sted- og lokalitetsnr.
070511-41

Fredningsnr.
44224

Fredningsstatus
Fredet før 1937

Printvenlig side
Anlæg og datering  (3)
Rundhøj, Stenalder (dateret 3950 - 2801 f.Kr.)

Dysse eller jættestue, Stenalder (dateret 3950 - 2801 f.Kr.)

Gravgenstand, Stenalder (dateret 2350 - 1701 f.Kr.)

Fredningstekst
Tingl.: 27/11 1877, Hemming Hansen Kjep Afmærkn.: MS 1892 Høj med jættestue. Højen 3,5 x 18 m. Kammer 8 x 2,5 m, af 9 bæresten i NV, 3 i NØ, 8 i SØ, 1 i SV, hvor kammeret er åbent. 6 dæksten. Gang af 4 + 5 bæresten med 4 dæksten. Krat i ager. 1895: Gitter sat for indgangen. 1898: Restaureringsarbejde ved kustode Olsen.
Undersøgelsehistorie  (12)
1877 Efterretning om forsvunden genstand
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1877 Museal grafisk eller digital dokumentation
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1877 Privat udgravning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1877 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Jættestue i en rund Jordhøi, som er 12 Fod høi og 58 Fod i Tværmaal. Kamret (Tegning vedlagt) er af den nuværende Eier udgravet for et Par Aar siden og holdes i meget net Stand. Det var oprindelig fyldt med Jord indtil omtrent halvt op paa Sidestenene. I det fandtes eet Skelet samt en Del Flintsager, som Eieren bevarer, deriblandt 10 Flintspyd mellem sex og elleve Tommer lange, nogle Kiler og en Harpunspids (8 Tr. lang, 1 1/2 Tomme bred). Paa Høiens Bund udenfor den vestligste Endesten i Kamret fandtes en Slibesteen i indvendig 2 Tommer dyb. Den bevares nu inde i Kammeret. Bevoksning: 1976: Løvkrat og Løvtræer

1953 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Høj med Jættestue. Højen 3 1/2 x 18 m. Kammer 8 x 2 1/2 m, af 9 Bæresten. I NV., 3 i NØ., 8 i SØ., 1 i SV., hvor Kammeret er aabent. 6 Dæksten med Gang af 4 x 5 Bæresten med 4 Dæksten. Krat i Ager.

1974 Museal restaurering
Journal nr.: 539/74
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
I forbindelse med restaurering af jættestuen besigtigedes gårdens oldsagssamling, som bl.a. indeholdt oldsager fundet i jættestuen ved ejerens udgravning i 1877.

1974 Genstand registreret i privateje
Journal nr.: 539/74
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1974 Museal besigtigelse
Journal nr.: 539/74
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1976 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Jættestue i høj. Beskrivelse : Kammeret er orienteret ca. Ø-V, indgang i S. Kammerets mål : Længde 8,45 m; bredde i vest 1,60 m; bredde i øst 2,30 m; nuværende kammerhøjde ca. 1 m. Kammerets form : Lang trapezformet, men af rundet form. Byggemateriale : Både kammer og gang er bygget af store kløvede marksten. Tørmur ses mellem bæresten. Kammeret : Nordvæg : 9 sten. Sydvæg : 4 sten på hver side af gang. Østende : 3 sten. Vestende : Hul, hvorigennem den besøgende kommer. Loftet : 5 dæksten. Gangen : 2 x 2 sten nærmest kammer (inden karm), 2 x 1 karm- sten, 2 x 3 sten udenfor karm. Lofthøjden i gang indtil karm svarer til lofthøjden i kammeret selv. Først udenfor karm lavere og lavere. Beskadigelser : se Beskrivelse. Beliggenhed : Ret højtliggende i terrænet, men ikke på bakkekam, snarere på plateau. ** Seværdighedsforklaring ** Velbevaret, instruktivt monument. Ved pleje - senere end berejsning - er der pr. aftale med lodsejer etableret stiordning over åben mark. Bevoksning: 1976: Løvkrat og Løvtræer

1991 Museal restaurering
Journal nr.: SN 613-282
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Et hul i jættestuens loft var erkendt i 1974. Hullet blev udfyldt med to fliser af Nexø-sandsten. Tørmurene blev afrenset og restaureret. Manglende tørmur blev erstattet med tilførte. Et rævehul under en af tørmurene blev opfyldt med sten og kalkmørtel. To huller mellem bæresten i gangen blev forsøgt udfyldt med små kileformede sten. Gulvet i kammer og gang blev oprenset. Se beretning.

2008 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Museerne.dk

2016 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Museerne.dk

Litteraturhenvisninger  (0)