Bredsgaarde
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Viborg Museum

Kommune
Viborg

Sted- og lokalitetsnr.
130810-84

Fredningsnr.
200811

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (4)
Stenbygget grav, Stenalder (dateret 3950 - 1701 f.Kr.)

Rundhøj, Stenalder (dateret 3950 - 1701 f.Kr.)

Gravgenstand, Stenalder (dateret 3950 - 1701 f.Kr.)

Gravgenstand, Stenalder (dateret 2350 - 1701 f.Kr.)

Fredningstekst
Høj, 1,65 x 16 m, indgravning fra S til centret.
Undersøgelsehistorie  (6)
1886 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Høj. Diameter c 40'. Ødelagt. I en nu fuldstændig omrodet og ødelagt oprindelig meget lav Høj fandtes et nu ødelagt Gravkammer. C 10' langt i N. V. og c 6' i Ø.-V. med en Antydning til Gang mod Syd. Dennes søndre Side lukkedes med en lav Sten som "Tærskel". Over Gangens to Sidesten laa en eller to Overliggere. Kamrets Højde erindres ikke, men det var i alle Tilfælde under Mandshøjde.[skitse]. I Kamret fandtes en Hammer af Graasten, et Spyd af Flint en Flintpilespids samt Ravperler. I Gangen fandtes en lille hjerteformet Pilespids (Tidligere i Bogh Thomsens Samling).

1938 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Høj. 1,75 x 16 m., Indgravning fra S. til Centret.

1938 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1963 Museal besigtigelse
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor

2012 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Holstebro Museum

2014 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Holstebro Museum

Litteraturhenvisninger  (0)