Bredsgaarde
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Viborg Museum

Kommune
Viborg

Sted- og lokalitetsnr.
130810-88

Fredningsnr.
20089

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (2)
Langhøj, Stenalder (dateret 3950 - 2801 f.Kr.)

Lystanlæg, Nyere tid (dateret 1661 - 2009 e.Kr.)

Fredningstekst
Langhøj, 36 x 13 x 1,5 m, Ø-V, huller i siderne efter bort- tagne randsten, stor fordybning i top efter sløjfede kamre.
Undersøgelsehistorie  (6)
1886 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Paa den saakaldte "Lysthushede" ligger en langagtig Forhøjning, som siges at være Ruiner af et Lysthus som Biskopperne i Viborg i sin Tid skulde have haft her i den daværende Skov. Forhøjningen er c 120' lang og henimod en 40' bred dog smallere i den østlige Del. Højde er henimod en 5-6' som Maximum. Smaa Fliser af Mursten fandt sig hist og her i Siderne paa Jordvolden, hvis Længderetning gaar i Ø-Vest.

1938 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1938 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Langhøj, 36 x 1,5 m., Ø-V, Huller i Siderne efter borttagne Randsten, stor Fordybning i Top efter sløjfede Kamre.

1963 Museal besigtigelse
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor

2012 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Holstebro Museum

2014 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Holstebro Museum

Litteraturhenvisninger  (0)