Torhøj
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Museum Lolland-Falster

Kommune
Lolland

Sted- og lokalitetsnr.
070511-50

Fredningsnr.
44222

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (2)
Rundhøj, Stenalder (dateret 3950 - 2801 f.Kr.)

Jættestue med bikammer, Stenalder (dateret 3950 - 2801 f.Kr.)

Fredningstekst
"Torhøj" med halvdelen af jættestue. Højen 20 x 14 m, 1,5 m høj. Af kammeret i NØ-enden er bevaret 5 bæresten i SØ- siden, 2 i NØ og 3 i NV. Fra NV-siden et bikammer med 4 min- dre bæresten. Gang af 1 bæresten og 1 dæksten. Krat i ager.
Undersøgelsehistorie  (9)
1856 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1877 Museal grafisk eller digital dokumentation
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1877 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Syd for Gaarden paa forholdsvis flad Mark ligger eller laa en Jættestue i en Jordhøi, som synes at have været omgiven af en Fodkreds af Stene. Kammeret har været af en eiendommelig, sjeldnere forekommende Form. Den bliver nu fuldstændig ryddet og Stenene benyttes til Grundsteen under Hovedbygningen, som er under Opførelse. Bevoksning: 1986: Løvkrat

1953 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
"Thorhøj" med Halvdelen af Jættestue. Højen 20 x 14 m, 1 1/2 m høj. Af Kammeret i NØ-Enden er bevaret 5 Bæresten i SØ-Siden 2, i NØ og 3 i NV. Fra NV-Siden et Bikammer med 4 mindre Bæresten. Gan af 1 Bæresten og 1 Dæksten. Krat i Ager.

1953 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1976 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Høj med jættestue (Torhøj). Beskrivelse : Højen er stærkt forgravet og ødelagt. Ingen egl. randsten. Kun enkelte henkastede sten på højoverfladen. Kammeret : Ca. halvdelen er bevaret. Hele SV-lige ende er bortskåret, - har øjensynlig været den bredeste ende i et trpezformet kammer, idet østenden synes tilspidsende. Byggemateriale : 11 bæresten er tilbage i NØ-lige kammerende, + 4 i bikammeret, der skyder sig ud mod NV. Af gangen er 2 x 2 + 1 enkelt sten tilbage. 2 overliggere dækker stadig NØ-lige kammerende, 1 den inderste del af gang. Beskadigelser : se Beskrivelse. Anlægget ligger i dag som på Magn. P. tegning fra 1876 (eller '77 ?). Det tætte krat gør anlægget sårbart. Lerjorden eroderer med mulighed for omstyrtning af de store sten. ** Seværdighedsforklaring ** Den eneste bevarede jættestue m/ bikammer på Lolland. God historie gemmer sig i monumentet, men det virker forslummet og er sårbart med den nøgne jord, ligesom de knap 100 m over dyrket ager er en hindring. Bevoksning: 1986: Løvkrat

1986 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor

2008 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Museerne.dk

2016 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Museerne.dk

Litteraturhenvisninger  (0)