Batum
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Viborg Museum

Kommune
Viborg

Sted- og lokalitetsnr.
130812-68

Fredningsnr.
191033

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (1)
Rundhøj, Oldtid (dateret 250000 f.Kr. - 1066 e.Kr.)

Fredningstekst
Tingl.: 11/11 1939 12/2 1957 Høj, 1,8 x 25 m. En del af nordsiden bortgravet, dog er på matr. nr. 19 b og 2 d af Løvel bevaret et stykke, der er ca. 3 m bredt og 20 m langt, ligesom der på matr. nr. 7 d af Løvel er bevaret et mindre stykke af højens nordøstre del, beliggende mellem markskelsvoldene og nående ca. 7 m ud fra skelskæringspunktet. Over højens nordre side går et tjørnehegn (sognegrænse), og bevoksningen her er lyng, i øvrigt er højen mest græsgroet. Løvel sogn, Løvel, matr.nr. 2d, 7d og 19b: Høj i skel til Rødding sogn, Batum, matr.nr. 8a. Batum matr. nr. 8a (sydl. del af højen) Løvel - - 2d (nordl. del af højen) 19b - - - - 7d - - - -
Undersøgelsehistorie  (9)
1890 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Høj. Højde 5'. Urørt.

1938 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Henholdsvis sydlige og nordlige Halvdel. H. 1 ½ m. D. 15 m. Lyngklædt i Hede. Nordfoden afpløjet.

1938 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
H. 1 ½ m. D. 15 m. Nordlige Fjerdedel afpløjet.

1938 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1956 Diverse sagsbehandling
Journal nr.: 793/56
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1956 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Høj, 1,8 x 25 m. En del af nordsiden bortgravet, dog er på matr. 19 b og 2 d af Løvel bevaret et stykke, der er ca. 3 m bredt og 20 m langt, ligesom der på matr.nr. 7 d af Løvel er bevaret et mindre stykke af højens nordøstre del, beliggende mellem markskelsvoldene og nåede ca. 7 m ud fra skelskæringspunktet. Over højens nordre side går et tjørnehegn (sognegrænse), og bevoksningen her er lyng, iøvrigt er højen mest græsgroet. J. 793/56: fredningen indskærpet.

1965 Museal besigtigelse
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor

2012 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Holstebro Museum

2014 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Holstebro Museum

Litteraturhenvisninger  (0)