Store Mandshøj
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Viborg Museum

Kommune
Viborg

Sted- og lokalitetsnr.
130813-20

Fredningsnr.
201047

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (4)
Gravgenstand, Stenalder (dateret 3950 - 1701 f.Kr.)

Rundhøj, Stenalder (dateret 3950 - 1701 f.Kr.)

Brandgrav (uspecificeret type), Bronzealder (dateret 1700 - 501 f.Kr.)

Stensætning, Oldtid (dateret 3950 - 501 f.Kr.)

Fredningstekst
"Store Mandshøj", 7 x 35-40 m, siderne afgravede, med stejle, mod S indtil 4 m høje brinker. Huller i top. Genemgravning forsøgt fra NV, hvor der er en bred grøft. NMI: (Trods beskadigelserne et meget anseligt mindesmærke).
Undersøgelsehistorie  (5)
1889 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Store Mandshøj. Højde 18'. Diameter 80-95'. Ødelagt. Udgravet til Bund ved Gang fra SØ. til Midten, derfra i Nord. Højen er opført af Græstørv Lag paa Lag. I denne Fyld er fundet en lille Flintkile med Bane. - Lidt Øst for Midten af Højen laa paa Bunden 1 Dynge af Haandstene (c 40 Læs). Mellem Stenene 1) brændte Ben. 2) 1 lille Kop af Ler, 3) 1 alm. Broncekniv uden Zirater samt 4) et itubrudt Bronzebeslag eller Lignende (se skitse i sb.] c 2'' langt. a) Stendynge [se skitse i sb.]. b) Et 3-4' højt og omtrent ligesaa bredt Lag af sortagtig [se skitse i sb.] Jord, lidt fedtet (Dynd?). Laget var omgivet af meget haard ahlagtig Jord. - Efter Arbejdernes Udsigende saa det ud til at en "hvælvet Gang" fra Nord havde ført ind til Midten af Højen. Gangen var paa Siderne og opad "sat af Ahlsten". - "Derpaa var den ligesom fyldt med blød Jord eller Dynd".

1938 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1938 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
"Store Mandshøj", 7 x 35-40 m., Siderne afgravede, med stejle, mod S. indtil 4 m. høje Brinker. Huller i Top. Gennemgravning forsøgt fra NV, hvor der er en bred Grøft (Trods Beskadigelserne et meget anseligt Mindesmærke.)

1955 Museal besigtigelse
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor

2011 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Holstebro Museum
Pleje bør foretages ved fortidsmindet.

Litteraturhenvisninger  (0)