Laagerup
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Museum Lolland-Falster

Kommune
Guldborgsund

Sted- og lokalitetsnr.
070601-20

Fredningsnr.
4625120

Fredningsstatus
Fredet før 1937

Printvenlig side
Anlæg og datering  (2)
Langhøj, Stenalder (dateret 3950 - 2801 f.Kr.)

Dysse eller jættestue, Stenalder (dateret 3950 - 2801 f.Kr.)

Fredningstekst
Ejerlav: Thorupgårde og Lågerup. Tingl.: 2/9 1874 (Lars Hansens enke Dorthea Andersen) Købt Afmærkn.: MS (1889) Langdysse, 32 x 13 m, 1,5 m høj; i V-enden dog noget lavere, afgravet. Kammer af 6 bæresten, 2 dæksten. Randsten: S 7, Ø 2, N 10, V 3. Græs i ager.
Undersøgelsehistorie  (9)
1855 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Tæt nord for Laagerup By en Stendysse circa 24 Alen lang og 12 Alen bred kringsat med temmelig svære Stene. Omtrent i Midten et udgravet Gravkammer, hvor paa 6 større Stene hviler 2 meget store liggestene.

1879 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
(5) Dysse i firsidet Stenindfatning. Den laa midt i en Hvedemark og var utilgængelig. Se vedlagte ældre Tegning.

1954 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1954 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Langdysse, 32 x 13 m, 1.50 m høj, i v.-enden dog noget lavere, afgravet kammer af 6 bæresten, 2 dæksten. Randsten: Ø. 2, s. 7, n. 10, v. 3. Græs i ager.

1977 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Langdysse. Mål: 2 x 20 x 14 m. Beskrivelse: Højen er trapezformet. Ca 20 m lang, 14 m bred på bredeste sted. Ca. 2 m høj på højeste sted. Den nordlige ende øjensynlig afkortet ved pløjning (jvf. mål i fredningslisten og pløjning lige i nordendens kant). Sydlige intakt. Orienteret SSØ - NNV. Sydenden er den højeste. Højen jævnt aftagende mod nord. Højens bredeste sted er idag ikke sydenden, snarere midt på højen, men pløjning går tæt på kanterne. Dog smalner anlægget indad mod nord. Ca. 6 m nord for den sydlige ende ses 1 stort dyssekammer. Kammeret: 6 bæresten, 2 overliggere. Ikke spor af gang. Imponerende byggemateriale. Kammerets mål: ca. 2,5 m x 1 m. Bærestenene er kløvede. De er af 2 slags sten: 1 meget grov kornet, 1 meget finkornet. Mellem bærestenene ligger løst som pakning: marksten. Overliggeren bæres af de 5 bæresten. Kammerets orientering: på tværs af højens længderetning. Randsten: ligger fo manges vedkommende adsplittede og ude af opr.leje. (Derfor svært idag at få eksakt fat på opr.fa- con). Randstenene er gennemgående store og anseelige. ØNØ: 7 sten. VSV: 10 sten. SSØ: 4 sten. Beskadigelser: se beskrivelse. 10 m af langdyssen er inddraget i dyrket ager. Beliggenhed: I åben mark på ret jævn landskabsoverflade. Sagsbehandlerkommentar: Det er usikkert om højen virkelig delvist er bortpløjet eller hvornår dette skulle være sket. § 53-disp. for beplantning indtil 1.1.1984, hvorefter beplantningen skal fjernes. ** Seværdighedsforklaring ** Ligger ret isoleret i dyrket ager, men er den trapezformede langdysse på Lolland, hvor det trapezformede er mest iøjnefaldende og var det i endnu højere grad førend 10 m pløjedes bort af nordlige ende.

1982 Uspecificeret aktivitet
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1982 Diverse sagsbehandling
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Usignerede og udaterede afbildninger.

1982 Museal grafisk eller digital dokumentation
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

2012 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Museerne.dk
minimum 5 skåltegn på top af kammerets østlige dæksten.

Litteraturhenvisninger  (0)