Ellehus
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Viborg Museum

Kommune
Viborg

Sted- og lokalitetsnr.
130815-165

Printvenlig side
Anlæg og datering  (2)
Rundhøj, Oldtid (dateret 250000 f.Kr. - 1066 e.Kr.)

Stenlægning/stensamling, Oldtid (dateret 3950 - 501 f.Kr.)

Undersøgelsehistorie  (6)
1890 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Høj. Ødelagt. Gjennemgravet.

1958 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Høj, 1,5 x 14 m. Overfladen stærkt deformeret efter gamle gravninger; i toppen en aflang lavning; i nordsiden en grøftlignende lavning øst-vest. I foden i øst, syd og sydvest indgravninger. Græsklædt i plantage. J. 1352/58 om fredningen.

1958 Diverse sagsbehandling
Journal nr.: 1352/58
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1958 Diverse sagsbehandling
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Fredet jfr. J. 1352/58.

2008 Museal besigtigelse
Journal nr.: 09508
Viborg Museum
Ved en besigtigelse kunne der ses en markant naturlig højning på stedet hvor højen er registreret. I den tilsåede mark synes at være pløjet undergrundsmateriale op og det er tvivlsomt om der er nogen rester af højen tilbage. På toppen af højningen kunne ses ca. 10 hånd- til hovedstore sten, der meget vel kan stamme fra en grav der er ved at blive pløjet i stykker.

2011 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Holstebro Museum

Litteraturhenvisninger  (0)