Hersom
Offentlig adgang
Parkeringsplads
Skilt fortidsmindet
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Viborg Museum

Kommune
Viborg

Sted- og lokalitetsnr.
130903-31

Fredningsnr.
181069

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (2)
Urnegrav (stenomsat), Bronzealder (dateret 1100 - 501 f.Kr.)
Mindst 16 stenomsatte urner, hvorfra brændte ben, bronzegenstande, bennåle, benknapper, benskiver og ravstykker (NM B8584-8641).

Rundhøj, Oldtid (dateret 250000 f.Kr. - 1066 e.Kr.)

Fredningstekst
Tidligere C-høj noteret med følgende fredningstekst: ***************************************** Højruin. 1 m høj, 9,5 m bred og 14 m lang. Største længde i Ø-V. Topkrater til bund samt afgravet højfod mod NØ og VNV. Udkastet fyld fra topkrater på og udenfor østlige højfod. I arealfredet område.
Undersøgelsehistorie  (4)
1887 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Temmelig stor og vel bevaret rund Høj af en smuk Form. 145 Alen i Omkreds.

1906 Genstand givet til museum
Nationalmuseet
Nationalmuseet modtog i 1906 ”Adskillige Urnefund fra Neder Hvolris … Viborg Amt. Indsendte af Mads Dalsgaard Nielsen, Neder Hvolris ved Breve af 12, 20, 30 1906. Kr. 80.00”. De indsendte genstande omfattede hele og dele af urner, lerlåg, blad til ragekniv, skivehovednål, bronzeknap, syle, små bronzeringe, bennåle, benknapper, ravstykker NM B8584-8641. Om genstandene er i accessionsprotokol anført: ”8610-41 ere indsendte saaledes, at hver af Samlingerne d-m laa i sin Æske, omhyggeligt behandlet mellem bomuld. Der synes ogsaa at være indre Sandsynlighed for, at hver af disse er et Urnefund. Antallet svarer nogenlunde til Antallet af Lerkar. …”. ”Sagerne 8584-8641 er fundne som Urnegrave i den østre Halvdel af en Høj paa Ejendommen Mat. 2 og 4b Neder Hvolris, Gersom S … Højen ligger synlig for Ejendommens Midte, ret V for gaarden, paa sydranden af en Bakke; Højen opgives til 3 Alen (1,9 M). Tværm. ved Bunden til 20 Alen (12-13 M). Ved afgravning af Højens østre Halvdel fremkom Lerkarrene med ca. 1 Alen (2/3 M) indbyrdes Afstand, alle enkeltvis. Alle karrene var omgivne af Sten, runde og flade; alle stod de paa en flad Sten; nogle havde Laag … Det oprindelige antal Lerkar opgives til 16. I det mindste i et af dem var der ingen Oldsager. Derimod var der Brændte Ben (ikke indsendte) imellem.”.

1938 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Beplantet i Plantage 1,5 x 15 m. Afgravet Top, hvorpaa Udsigtstaarn af Granlægter. Siderne afgravede og udjævnede.

2010 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Holstebro Museum

Litteraturhenvisninger  (0)