Lars Jensens Skov
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Museum Lolland-Falster

Kommune
Guldborgsund

Sted- og lokalitetsnr.
070605-27

Fredningsnr.
4524102A

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (2)
Rundhøj, Stenalder (dateret 3950 - 2801 f.Kr.)

Dysse eller jættestue, Stenalder (dateret 3950 - 2801 f.Kr.)

Fredningstekst
Høj, 2 x 17 m, med rester af jættestue; 3 bæresten på plads. Træer i skov.
Undersøgelsehistorie  (9)
1879 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Gruppe [sb.13-27] af større og mindre Skovhøie; No 15 [sb.27] er en stor Høi, udgravet midt i; der er Levninger af et Stenkammer 6-7 Fod bredt 10 Fod langt. No 16 er ogsaa stor Høi; de andre smaa. Bevoksning: 1984: Græs og Løvtræer

1924 Museal grafisk eller digital dokumentation
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1925 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Høj, nu 2,0 x 17 m. Omtrent i Midten dog lidt mod Nv. ses Rester af en Jættestue sydvest med polygonalt Kammer. Udgang i S eller Vest. De paa Pladsstaaende 3 Bærestens Overkant er 0,20 m under Højens Overflade; indv. ses 2/3 m af Stenene. Et Sprængestykke af en Dæksten 1,0 x 1,0 x 3/4 m. henligger. Bevoksning: 1984: Græs og Løvtræer

1954 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1954 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Høj, 2 x 17 m, med rester af jættestue; 3 bæresten på plads. Træer i skov.

1984 Museal besigtigelse
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor

1984 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Høj, 2,2 x 22,5 x 21,0 m., i hvis top en ældre nedgravning, der delvis har blotlagt bæretstenene af et megalitkammer: enten rektangulært (jættestue) og Ø/V-orienteret eller polygonalt. Bedst bevaret er kammerets Ø-lige del med 3 bæresten in situ, stående i mere eller mindre stumpe vinkler i forhold til hinanden. En fjerde sten indenfor disse kan være en indskredet bæresten, eller en dæksten(-srest). En afvæltet og sprængt dæksten ligger på kanten N for kammeret. Endnu en bæresten, næsten jorddækket, kan erkendes i kammerets SV-lige del. Ingen randsten synlige. Se situationsskitse. ** Seværdighedsforklaring ** Indgår i seværdig højgruppe. Bevoksning: 1984: Græs og Løvtræer

2008 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Museerne.dk

2013 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Museerne.dk
2 synlige randsten i NV og en i S.

Litteraturhenvisninger  (0)