Hvam
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Viborg Museum

Kommune
Viborg

Sted- og lokalitetsnr.
130904-3

Fredningsnr.
17104

Fredningsstatus
Fredet før 1937

Printvenlig side
Anlæg og datering  (3)
Langhøj, Stenalder (dateret 3950 - 2801 f.Kr.)

Dysse eller jættestue, Stenalder (dateret 3950 - 2801 f.Kr.)

Dysse eller jættestue, Stenalder (dateret 3950 - 2801 f.Kr.)

Fredningstekst
Tingl.: 9/12 1909 og 20/2 1910. Pastor H.M. Skovsbo; fred- ningen tiltrådt af forpagteren, Karl Spanggaard og approberet af Viborg Stiftsøvrighed Afmærkn.: MS. 1931, lærer Chr. Krogh Langdysse, or. Ø-V, 9 x 25 m, ca. 1 m høj. Randsten: 2 i vest, 6 i nord, 1 i syd og 1 i øst. Restaureret. Kammer i østenden, rester af kammer i midt- og vestside. Piletræ på nordside.
Undersøgelsehistorie  (8)
1882 Privat besigtigelse
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Langdysse. Stenene staar over Jorden, men ere, ligesom Stenene af de blottede kamre, tildels bortførte.

1887 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Langdysse. Stenene staa over Jorden, men ere ligesom Stenene af det blottede Kammer tildels bortførte.

1892 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Høj, ødelagt. Langdysse.

1909 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1938 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Langdysse, or. Ø-V. 9 x 25 m. ca. 1 m. høj. Randsten: 2 i Vest, 6 i Nord 1 i Syd, 1 i Øst. Restaureret Kammer i Østenden, Rester af Kammer i Midt- og Vestside. Piletræ paa Nordside. MS FM 9/12 1909 20/12 1910

1960 Museal besigtigelse
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor

2010 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Holstebro Museum

2017 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
De Kulturhistoriske Museer i Holstebro Kommune

Litteraturhenvisninger  (0)