Hejring
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Viborg Museum

Kommune
Viborg

Sted- og lokalitetsnr.
130906-99

Fredningsnr.
1811128

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (2)
Stenbygget grav, Oldtid (dateret 3950 - 501 f.Kr.)

Rundhøj, Oldtid (dateret 250000 f.Kr. - 1066 e.Kr.)

Fredningstekst
En stensat grav med svagt buede langsider, 3 m lang i nord- syd, 2 m bred over midten i øst-vest, 1,25 - 1,40 m bred ved enderne mod nord og syd. Kammeret er sat af 0,50 - 0,85 m høje sidesten, 4 i hver af langsiderne og 1 for den nordlige ende, sydenden er lukket af opstablede marksten af forskellig størrelse. En større, flad sten dækker over kammerets nord- lige ende. Uden om stenkammeret er desuden - ved kendelse af 14.12. 1956 - fredet et areal på ca 9 x 6 m, der omfatter et 2 m bredt bælte uden om stenkammeret, dog at arealet i denne bredde er forlæn- get mod nord helt ud til kommunevejen.
Undersøgelsehistorie  (6)
1955 Museal udgravning
Journal nr.: 373/55
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Overpløjet høj med stenkammer.

1956 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
En stensat grav med svagt buede langsider, 3 m langt i nord-syd, 2 m bred over midten i øst-vest, 1,25-1,40 m bred ved enderne mod nord og syd. Kammeret er sat af 0,50-0,85 m høje sidesten, 4 i hver af langsiderne og 1 for den nordlige ende, sydenden er lukket af opstablede marksten af forskellige størrelse. En større flad sten dækker over kamrets nordlige ende. Uden om stenkammeret er desuden - ved kendelse af 14-12-1956 - fredet et areal pa ca. 9 x 6 m, der omfatter et 2 m bredt bælte uden om stenkammeret, dog at arealet i denne bredde er forlænget mod nord helt ud til kommunevejen. J. 961756 om fredningen og restaurering.

1956 Diverse sagsbehandling
Journal nr.: 961/56
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

2010 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Holstebro Museum

2014 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Holstebro Museum

2020 Ad hoc tilsyn med fredede lokaliteter
De Kulturhistoriske Museer i Holstebro Kommune

Litteraturhenvisninger  (0)