Høghøje
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Viborg Museum

Kommune
Viborg

Sted- og lokalitetsnr.
130908-6

Fredningsnr.
180936

Fredningsstatus
Fredet før 1937

Printvenlig side
Anlæg og datering  (2)
Rundhøj, Oldtid (dateret 3950 - 501 f.Kr.)

Urnegrav (uspecificeret type), Bronzealder (dateret 1100 - 901 f.Kr.)

Fredningstekst
Tingl.: 17/7 1933. Afmærkn.: Geodætisk inst. cementpæl i top (2 m omkring stenen) Høj, 3 x 14 m. Lyngklædt, i ager. Hul i østside. Højfod afplø- jet hele vejen rundt.
Undersøgelsehistorie  (7)
1887 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Ligeledes [som sb. 5, dvs. lille og rund høj]. [Sb.] 5-9. Ligge højt paa en Hedebakke.

1892 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Høj, 10-12 Fod høj, 60 Fod i Diameter. Urørt. Toppet - fredlyst [[1892]] af Ejeren uden Godtgørelse. [Sb.] 5-8 Høghøje

1933 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1938 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Lyngklædt i Ager. 3 x 14 m. Hul i Østside. Højfod afpløjet hele Vejen rundt. G I Cementpæl i Top. FM 17/7 33

1967 Museal besigtigelse
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor

1982 Museal besigtigelse
Journal nr.: 973D
Viborg Museum
Udtagning af en urne, som kreaturer havde frilagt i vestsiden(?) af gravhøjen. Urnen var nedsat ca. 1m under højens overflade og vel ca. 1m over højens bund. I urnen fandtes mange brændte ben, bl.a. tænder, samt en pinzet ornamenteret med 3 svage bukler på hver side og en uornamenteret ragekniv med tilbagebøjet fuglehovedgreb. Graven foreslås dateret til per. IV, evt. overgang til per. V. Gravhøjen fremstod meget forstyrret med en ca. 1m høj, næsten lodret skrænt hele vejen rundt. Efter udtagning af urne blev der med maskinen lagt jord på siderne.

2011 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Holstebro Museum
Fortidsmindet blev fundet som beskrevet.

Litteraturhenvisninger  (0)