Hulhøj
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Viborg Museum

Kommune
Viborg

Sted- og lokalitetsnr.
130909-69

Fredningsnr.
181042

Fredningsstatus
Fredet før 1937

Printvenlig side
Anlæg og datering  (2)
Rundhøj, Oldtid (dateret 250000 f.Kr. - 1066 e.Kr.)

Højsagn, Historisk Tid (dateret 1067 - 2009 e.Kr.)

Fredningstekst
Ejerlav: Lund, matr.nr. 24a Tingl.: 17/7 1933. Geodætisk institut. Hele højen Afmærkn.: G.I. Ligeledes omfattet af fællesdokument tinglyst 24.6. 1939. "Hulhøj", 4 x 20 m. Lyngklædt, i ager. Tilgroet gravning i østside, hvori bænke. G.I. cementpæl i top. Roum, matr.nr. 18a: Høj i skel til Roum, matr.nr. 12l. Lund, matr.nr. 24a: Høj i skel til Roum, matr.nr. 12l. Omtinglyst 12/5-2005: Aflysning af tinglysningen af 24/6-1939 samt ny tinglysning på matr.nr. 12-i og 18-h med ændret beskrivelse: ************************************************************ Høj, 4,5 m høj, diameter 27 x 29 m. Højtoppen, ca. 9 m i diameter, er afgravet. I den sydøstlige højside en ca. 6 m lang og indtil 1,4 m dyb afgravning. I skel.
Undersøgelsehistorie  (6)
1887 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Temmelig stor, højtliggende, smuk, rund Høj. Den har en Hulning i Toppen fra tidlgere Tid, ellers bevaret.

1892 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Hulhøj, 18-20 Fod høj. Urørt. Efter Sagnet skal der i Hulhøj [sb. 69] og Spidshøj [sb. 71] ligge en Konge og en Dronning begravne.

1933 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1938 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Lyngklædt i Ager. 4 x 20 m. "Hulhøj". Tilgr. Gravning i Østside, hvori bænk. G I Cementpæl i Top. FM GI 17/7 1933

1962 Museal besigtigelse
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor

2011 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Holstebro Museum

Litteraturhenvisninger  (0)