Klokkestenen
Offentlig adgang
Parkeringsplads
Skilt fortidsmindet
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Museum Lolland-Falster

Kommune
Guldborgsund

Sted- og lokalitetsnr.
070608-155

Fredningsnr.
462510

Fredningsstatus
Fredet før 1937

Printvenlig side
Anlæg og datering  (2)
Rundhøj, Oldtid (dateret 3950 - 501 f.Kr.)

Helleristning/billedsten, Bronzealder (dateret 1700 - 501 f.Kr.)

Fredningstekst
Matr.: Umatrikuleret vejareal. Tingl.: 13/11 1924, Kettinge - Brejninge sogneråd. Afmærkn.: MS 1924, Rosenberg. "Klokkestenen", 1,4 x 1,15 x 1 m, på hvis ene side er indhugget en solring. 1,5 m jord medindbefattet.
Undersøgelsehistorie  (6)
1923 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
En Billedsten, stor 1,40 m x 1.15 m x 1,00 m, paa hvis ene, nu mod Øst vendende, Fladside er indhugget en indtil 2-5 cm bred, 1,0 ctm dyb Kreds 0,80 m i Diam. Stenen er funden paa en Højning paa Matr. Nr. 25a af Frejlev By, mrkt. 1 paa ovenstaaende Situationsplan [skitse], og derfra lagt ned i Grøften ved Vejen udenfor Gaarden, ovenfor mrkt. 2. Her blev den besigtiget af Undertegnede, hvorefter den af Ejeren, Grdjr. Peter Bille blev overdraget til Frejlev Sogn. og derefter fredlyst under Nationalmuseet, opstillet paa en Rabat i Vejskærringen udenfor Billes Gaard og Smedjen. En Hæk plantedes paa Museets Bekostning om den og Mærkesten opstilledes. Plantningen vedligeholdes af Sognet. Solbilledet vender mod Øst. Fotograferet MS.

1924 Museal grafisk eller digital dokumentation
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1954 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1954 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
"Klokkestenen", 1,4 x 1,15 x 1 m, paa hvis ene Side er indhugget en Solring. 1,5 m Jord medindbefattet.

1977 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Helleristningssten - Solstenen (Klokkestenen). Beskrivelse: 1,4 x 1,15 x 1 m. På stenens ene side (plane) er indridset en cirkelformet figur. (Hjuldiam. 83). Furens bredde er 5 cm fra kant til kant. Furens tværsnit er V - formet. Der er ingen egre el.lign. i forbindelse med cirkel- tegnet. Er opstillet med hjulet i øst. Beliggenhed: Står ikke på oprindelig plads. ** Seværdighedsforklaring ** Lidt atypisk "Helleristning". Oldtid ? Tjaa...

2012 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Museerne.dk

Litteraturhenvisninger  (0)