Boyes Høi
Offentlig adgang
Parkeringsplads
Skilt fortidsmindet
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Museum Lolland-Falster

Kommune
Guldborgsund

Sted- og lokalitetsnr.
070608-156

Fredningsnr.
46254

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (6)
Gravgenstand, Stenalder (dateret 2800 - 2351 f.Kr.)

Rundhøj, Stenalder (dateret 3950 - 2801 f.Kr.)

Dysse eller jættestue, Stenalder (dateret 3950 - 2801 f.Kr.)

Gravgenstand, Stenalder (dateret 2350 - 1701 f.Kr.)

Jordfæstegrav, Bronzealder (dateret 1300 - 1101 f.Kr.)

Brandgrav (uspecificeret type), Bronzealder (dateret 1300 - 1101 f.Kr.)

Fredningstekst
Jættestuekammer i St. Vittings høj, bygget af 14 bæresten og 1 dæksten. Gang af 8 bæresten.
Undersøgelsehistorie  (15)
1855 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1879 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
(48) Boyes Høi, deri en stor Jættestue, som for nogle Aar siden blev udgraven af Lærer Olsen i Nysted. Etatsraad Steenstrup har Fundet, som skal bestaae af 50 Ravperler, Redskaber af Sten og Ben (Hvalros ?) Ved A, B, C fandtes enkelt Skelet; ved D en Dynge Skelet dele; ved E i Gangen et Skelet. Der er 3 Fod Jord over Overliggeren. Vedlagt Beretning om senere Undersøgelse af Gangen, Museets Protokol B 2081-85. [skitse]. [Ved denne undersøgelse fandtes 1 grebtungesværd sammen med skeletdele i en stendynge ved gangen. I samme stendynge fandtes et andet bronzesværd sammen med brændte ben. Begge sværdene fandtes i rester af skede. Bevoksning: 1977: Nålekrat/-træer

1879 Museal udgravning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1879 Museal grafisk eller digital dokumentation
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1923 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Paa Mtr. Nr. 31 af Frejlev By findes en Jættestue ([gl.] Sognebeskrivelsens Nr. 48, udgravet af Boye m.fl.) tilhørende Grd.ejerske Søren Billes Enke, som ogsaa Ejer Dyssen paa Mtr. Nr. 161a m.fl. Mindesmærker her og paa Mtr. Nr. 147. Enkens Søn, Lauritz Bille, havde under Samtale den 20/8 1925 intet at indvende mod Fredlysning af Mindesmærkerne i Skoven, ikke heller mod Jættestuen, kommer hvormod han vilde betænke sig paa Fredlysning af et Par store Høje paa marken Mtr. Nr. 31. Bevoksning: 1977: Nålekrat/-træer

1943 Museal restaurering
Journal nr.: 852/43
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1943 Privat udgravning
Journal nr.: 852/43
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
"Store Vittingshøj" restaureret, hvorved fandtes mejsel, økse pilespids af flint, lerkarskår og skeletdele.

1954 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Jættestuekammer 5,5 x 2,5 m. Bygget af 14 Bæresten og 1 Dæksten Gang af 8 Bæresten.

1954 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1958 Museal udgravning
Journal nr.: 945/58
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Udgravning af 2 m2 i den østlige ende af jættestuen. Herfra bl.a. fund af trepaneret kranie, ornamenteret benplade, pilespids som D.O. 391.

1977 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Jættestue i Høj. Store Vittingshøj. Beskrivelse: Jætttestue i rundhøj. Af østersøtypen. Højen : 2 x 27 m . Kammeret er orienteret VSV-ØNØ. Længde ca. 5 m. Bredde i vest ca. 2,10 m. - - øst ca. 1,70 m. Byggemateriale: 14 bæresten, 1 dæksten endnu på plads i kammerets vestende. Alle bæresten både i kammer og gang: kløvede sten. Fin tørmur mellem bæresten i gang og kammer. Gangen udgår i SSV. 4,20 m lang med to sæt karmsten, 4 par bæresten. Skitse af jættestuen findes på nyberejsningsskema. Adgang nogle få meter fra markvej. ** Seværdighedsforklaring ** Instruktivt anlæg, da kammeret p.gr.a. manglende dæksten så let lader sig overskue. Samtidig erstatter den tætte granbevoksning- hvad stemning angår -de manglende dæksten og forleder alligevel kammer og gang med lukket præg. Bevoksning: 1977: Nålekrat/-træer

1977 Museal besigtigelse
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor

1991 Museal restaurering
Journal nr.: SN 613-410
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Jættestuens tørmure blev afrenset og restaureret. Manglende tørmur blev erstattet med nye sten. En af bærestenene havde forrykket sig og de to sidestående tørmure blev tilpasset til ændringen. Et hul mellem to af bærestenene blev ikke udfyldt, da der manglede en passende sten til formålet. Se beretning.

2010 Museal restaurering
Museum Sydøstdanmark
Museal restaurering.

2015 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Museerne.dk
.

Litteraturhenvisninger  (0)