Freilev
Parkeringsplads
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Museum Lolland-Falster

Kommune
Guldborgsund

Sted- og lokalitetsnr.
070608-168

Fredningsnr.
46251

Fredningsstatus
Fredet før 1937

Printvenlig side
Anlæg og datering  (2)
Rundhøj, Stenalder (dateret 3950 - 2801 f.Kr.)

Dysse eller jættestue, Stenalder (dateret 3950 - 2801 f.Kr.)

Fredningstekst
Afmærkn.: MS 1905, L. Lassen. Dyssekammer af 4 bæresten (1 for NV-enden, 1 for NØ-side og 2 for SV-side) og 1 dæksten. 2' jord medindbefattet.
Undersøgelsehistorie  (9)
1855 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1879 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
(39) Levninger af en Dysse: fire store brede Støttestene og en 11 Fod lang, vældig Overligger. Bevoksning: 1977: Græs

1954 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Dyssekammer af 4 Bæresten (1 for NV-Ende, 1 for NØ-Ende, 2 for SV-Ende) og 1 Dæksten. 2' Jord medindbefattet.

1954 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1977 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Jættestue. Beskrivelse: Resterne af et jættestuekammer. Der er ingen høj omkring megalitkammeret. Der pløjes helt tæt på anlægget. Kammeret udgøres af den vestligste ende af jættestuen. Orientering Ø-V med svag drejning mod NØ og SV. Største indre kammerbredde: 2,5 m. Bevaret længde 2,75 m. Byggemateriale: 4 bæresten er tilbage, 1 overligger. Inde i selve kammeret ligger flade, røde sandstensfliser (rester af tørmur). Bæresten har plane, ikke kløvede flader. Der er oppløjet hvid patineret flint i marken omkring jættestuen. Beskadigelser: Inde i kammeret sammen med tørmursfliser:rydningsbunke af marksten. Se endvidere beskrivelsen. Beliggenhed: På åben mark på terræn, der skråner jævnt ned mod åløb, ca. 300 m nord. ** Seværdighedsforklaring ** Omend fragment , dog seværdigt anlæg. Instruktiv kontrast til Frejlev Skovs velbevarede megalitanlæg. Forklarer umiddelbart hvorfor så mange oldtidsminder - frem til 1977 - er bevaret i skovene, hvorfor dyrkede områder er langt mere fundtomme. Bevoksning: 1977: Græs

1982 Uspecificeret aktivitet
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1982 Diverse sagsbehandling
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1982 Museal grafisk eller digital dokumentation
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

2012 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Museerne.dk
Fire mulige skåltegn på top af dæksten.

Litteraturhenvisninger  (0)