Barnehøi
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Museum Lolland-Falster

Kommune
Guldborgsund

Sted- og lokalitetsnr.
070608-165

Fredningsnr.
46252

Fredningsstatus
Fredet før 1937

Printvenlig side
Anlæg og datering  (2)
Dysse eller jættestue, Stenalder (dateret 3950 - 2801 f.Kr.)

Langhøj, Stenalder (dateret 3950 - 2801 f.Kr.)

Fredningstekst
Tingl.: Dipl. Langdysse, 30 x 9,5 m. 2 kamre uden dæksten.
Undersøgelsehistorie  (8)
1855 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1879 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
(36) Langdysse tæt ved Landeveien "Barnehøi", Gravens Bund er lagt med flade Stene. Der fandtes i den Kun Kul. Bevoksning: 1977: Løvkrat og Løvtræer

1879 Museal grafisk eller digital dokumentation
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1954 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1954 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Langdysse, 30 x 9,5 m. 2 Kamre uden Dæksten. [Jvf. 626/39 om anm. og besigtigelse].

1977 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Langdysse. Beskrivelse: Langdysse med 2 kamre. Højen: Orientering:Ø-V. Rektangulær høj. Længde 29 m. Højde 1,30 m. Bredde i øst (målt ved randsten in situ): 7,90 m. - - vest - - - - - : 7,70 m. Randstene står et stykke inde i højen, godt 1,5 m. Selve højens bredde i vest er 9 m , mens der er i øst er pløjet indtil ca. 7 m. Randstensrækkerne bedst bevaret ved langsiderne. I ingen af kortsiderne ses randsten. Der imod ses i vestenden et stykke indenfor kammeret en øjensynlig ældre randstenrække, der går på tværs af højen. I nord: 12 randsten optalt. I syd: 7 randsten optalt. Skillerummet i vest: 2 randsten. Randstenene er store og kraftige: ca. 1 x 0,60 m i plan, 0,60 m høje. Kamre: Vestendens kammmer: 1,75 x 0,75 m. Rektangulært af 4 bæresten. Dæksten mangler. Østendens kammer: 1 x 0,60 m. Rektangulært. 4 bæresten. Dæksten mangler. Begge kamre er orienteret parallelt med højen. Beliggenhed: På åben mark. Beskadigelse: Kan forventes af det vestlige kammer, om ikke træet fældes- da forskubbes bæresten yderligere (se foto). ** Seværdighedsforklaring ** Fint anlæg, men lovlig overgroet. Bevoksning: 1977: Løvkrat og Løvtræer

2012 Ad hoc tilsyn med fredede lokaliteter
Museerne.dk

2015 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Museerne.dk
Fortidsmindet blev fundet som beskrevet.

Litteraturhenvisninger  (0)