Lille Guldhøi
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Museum Lolland-Falster

Kommune
Guldborgsund

Sted- og lokalitetsnr.
070608-181

Fredningsnr.
46258

Fredningsstatus
Fredet før 1937

Printvenlig side
Anlæg og datering  (3)
Rundhøj, Stenalder (dateret 3950 - 2801 f.Kr.)

Gravgenstand, Stenalder (dateret 2350 - 1701 f.Kr.)

Dysse eller jættestue, Stenalder (dateret 3950 - 2801 f.Kr.)

Fredningstekst
Tingl.: 18/7 1888 Afmærkn.: MS (1889) "Lille guldhøj", jættestue med kammer, 3,5 x 2,35 m, af 10 bæresten og 1 dæksten. 4,5 m lang gang af 3 par bæresten. Højen er 22 m i diam.
Undersøgelsehistorie  (11)
1879 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
(59A) Lille Guldhøi; en lille Jordhøi med mange Stene paa i concentriske Kredse - og et sammenfaldet Stenkammer. Bevoksning: 1977: Græs og Løvkrat

1879 Museal grafisk eller digital dokumentation
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1923 Museal restaurering
Journal nr.: 337/23
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1923 Museal udgravning
Journal nr.: 337/23
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Udgravning af lille jættestue og gang. Skeletdele af mindst 30 personer fandtes med div. gravudstyr, bl.a. 4 flintdolke. Udenfor gangen fandtes et skårlag.

1954 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1954 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
"Lille Guldhøj", Jættestue med Kammer, 3,5 x 2,35 m, af 10 Bæresten, 1 Dæksten; 4,5 m lang Gang af 3 Par Bæresten. Høj 22 m i Diam.

1960 Museal besigtigelse
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor

1977 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Jættestue i rundhøj - Lille Gulhøj. Mål: 1,5 m i højden og 17 m i længden. Beskrivelse af højen: Randsten ses mod vest og et stykke (ca. 2 m) indenfor højfod. Over kortere strækning i flere skifter. Kun toppen af randstenene rager op over jordsmon. Derfor umuligt at sige noget om størrelsen. - Kammeret: Orientering Ø-V (med streg mod NV og SØ). Det ligger ca. midt i højen. Lgd: 3,5 m. Br. i vest: 2 m. Br. i øst: 1,75 m. Form: Nærmest afrundet, ikke trapezformet. Byggemateriale: 10 bæresten med plane sider indad, for nogles vedkommende direkte kløvede flder. Tørmur mellem bæresten. 1 overligger er skubbet til side mod vest, ellers mangler de. Bærestens højde over nuværende gulvflade: 0,80-1 m. I syd udgår en 5 m lang gang, der afsluttes ved randstenene. Den er bygget af 3 sæt bæresten, 2 sæt karmsten, tørmur. Beskadigelser: Se beskrivelsen. Beliggenhed: I åben mark ca. 150 m fra landevej. Skitse af anlægget på nyberejsningsskema. ** Seværdighedsforklaring ** SB.180 og 181 er fine, velbevarede anlæg.. Umiddelbart er SB. 181 den mindst imponerende. Men den har de mest spændende fundoplysninger, idet den ved udgravning havde det mest velbevarede kammerindre. Bevoksning: 1977: Græs og Løvkrat

1999 Registrering af knoglemateriale
Antropologisk Laboratorium, Panum Instituttet
Fra dette fundsted forefindes der ubrændt knoglemateriale på Antropologisk Laboratorium. På AL registreret som: Guldhøj/Frejlev; stenalder; 374/23; A33101-55.

2010 Museal restaurering
Museum Sydøstdanmark
Museal restaurering.

2015 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Museerne.dk
Jættestue. FM-sten sat i SV-lig højside. Enkelte fotos fra Kulturstyrelsens restaurering i 2010.

Litteraturhenvisninger  (0)