Hesthøje
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Viborg Museum

Kommune
Viborg

Sted- og lokalitetsnr.
130914-17

Fredningsnr.
181016

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (2)
Urnegrav (uspecificeret type), Bronzealder (dateret 1100 - 901 f.Kr.)
Lerkar anvendt som urne. Højhalset med relativt lavt placeret ret skarpt bugknæk. Uden fund. VSM 06607X6607

Rundhøj, Oldtid (dateret 3950 - 1101 f.Kr.)

Fredningstekst
Hesthøje, 1,5 x 15 m. Beplantet og græsgroet i plantage. Tilvokse i top. Tilgr. gravninger i nordside.
Undersøgelsehistorie  (7)
1887 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Lille opgravet rund Høj. [Sb.] 15-17. Hesthøje. Sidstanførte Høje [sb.] 11 til 17 ligge paa Bakkenæs ud mod Engen og Aaen.

1892 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Høj, ødelagt.

1938 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1938 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Hesthøje [sb. 15-17]. Beplantet og græsgroet i Plantage. 1,5 x 15 m. tilvokset Krater i Top. Tilgr. Gravninger i Nordside.

1962 Museal besigtigelse
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor

2011 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Holstebro Museum

2014 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Holstebro Museum

Litteraturhenvisninger  (0)