Bavnehøj
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Viborg Museum

Kommune
Viborg

Sted- og lokalitetsnr.
130916-13

Fredningsnr.
171027

Fredningsstatus
Fredet før 1937

Printvenlig side
Anlæg og datering  (2)
Rundhøj, Oldtid (dateret 250000 f.Kr. - 1066 e.Kr.)

Baunehøj, Historisk Tid (dateret 1067 - 2009 e.Kr.)

Fredningstekst
Tingl.: 24/11 1892. Købt Afmærkn.: MS. 1913, oberstl. Lund Høj, Bavnehøj, 5 x 28 m. Græsklædt, i agerkskel. Nordside be- vokset. Digegrøft over top. Mindre, tilgroet hul i vestside. Troelstrup, matr.nr. 7a: Høj i skel til matr.nr. 6a af Troel- strup.
Undersøgelsehistorie  (6)
1887 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Mægtig, hvælvet Rundhøj, en af de allerstørste paa Egnen. (Læge Dr.) Denne række af Høje fra [sb.] Nr. 10 til 26 er ret mærkelig ved dens Beliggenhed. Den ligger nemlig paa det højeste af en Bakke, der fra Vest til Øst strækker sig gjennem Sognet. Fra Toppen af enkelte af Højene kan Limfjorden sees.

1892 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Bavnehøj, 15 Fod høj, 80 Fod i Diameter. Urørt. Fredlyst [[1892]] mod Betaling. Ret til Hegn er forbeholdt Ejerne.

1892 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1938 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Bavnehøj. Græsklædt i Agerskel. 5 x 28 m. Nordside bevokset. Digegrøft over Top. Mindre tilgr. Hul i Vestside. MS FM 24/11 1892

1969 Museal besigtigelse
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor

2011 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Holstebro Museum

Litteraturhenvisninger  (0)