Øster-Bølle
National seværdighed National seværdighed
Offentlig adgang
Parkeringsplads
Skilt fortidsmindet
Skilt offentlig vej
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Vesthimmerlands Museum

Kommune
Vesthimmerland

Sted- og lokalitetsnr.
130917-143

Fredningsnr.
161017

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Gå til kort Ruteplanlægger
 
I et fredet område ved Østerbølle ligger resterne af en 2000 år gammel landsby, som har bestået af mindst ni langhuse og et antal småhuse. Tre huse blev gravet ud i 1937. Et af dem var brændt ned og gav på den måde et unikt øjebliksbillede af jernalderens dagligdag. Heldigvis var der ikke tegn på at dyr eller mennesker var brændt inde. Den østlige del af landsbyen er aldrig siden blevet dyrket som landsbrugsjord, og derfor kan resterne af husene stadig ses som jordvolde.
Anlæg og datering  (4)
Hus (evt. med stald), Jernalder (dateret 1 - 174 e.Kr.)

Brønd, Jernalder (dateret 1 - 174 e.Kr.)

Jordfæstegrav, Jernalder (dateret 1 - 174 e.Kr.)

Marksystem, Jernalder (dateret 1 - 174 e.Kr.)

Fredningstekst
Matr.nr. 2a m.fl, Østerbølle. Tingl.: Fredlyst ved kendelse afsagt af Fredningsnævnet for Viborg amt den 3. juni 1942 Areal på ca. 5 tdr. land med rester af huse fra ældre jernalder. Østerbølle, matr.nr. 2f: Hedeareal med husgrunde. Naturfredet 1942.
Undersøgelsehistorie  (8)
1937 Museal udgravning
Journal nr.: 732/37
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1942 Tinglysning
Journal nr.: 653/41
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1953 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Hedeareal med husgrunde. Naturfredet 1942. FM.

1960 Museal besigtigelse
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor

1967 Diverse sagsbehandling
Journal nr.: 601/67
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Hatts papirer.

2008 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Nordjyllands Historiske Museum

2012 Fortidsminde af national betydning
Journal nr.: 2012-7.20.03-0010
Kulturstyrelsen
Ny formidling i form af markerede jernalderhuse og skiltning på lokaliteten i forbindelse med projekt Danmarks Oldtid i Landskabet.

2012 Fortidsminde af national betydning
Journal nr.: 2012-7.20.03-0010
Kulturstyrelsen
Ny formidling i form af skiltning på lokaliteten i forbindelse med projekt Danmarks Oldtid i Landskabet.

Litteraturhenvisninger  (1)
Hatt,G.
Aarbøger for nordisk Oldkyndighed og Historie
1938