Soesmark
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Museum Lolland-Falster

Kommune
Guldborgsund

Sted- og lokalitetsnr.
070609-19

Fredningsnr.
432514

Fredningsstatus
Fredet før 1937

Printvenlig side
Anlæg og datering  (2)
Dysse eller jættestue, Stenalder (dateret 3950 - 2801 f.Kr.)

Langhøj, Stenalder (dateret 3950 - 2801 f.Kr.)

Fredningstekst
Tingl.: 3/10 1895, C.C.S. Rosenørn-Lehn. Langdysse, 23 x 7 m, 1 m høj. 3,5 m fra østenden rester af firsidet kammer, 2 bæresten og afvæltet dæksten. 10 m fra øst- enden et kammer af 4 bæresten og en nedskredet dæksten. Rand- sten: Ø 2, S 15, V 3, N 17. Træer og krat i ager.
Undersøgelsehistorie  (11)
1856 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1879 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
(57) Langdysse med 2 Grave; den ene aaben. Det er bestemt i Fæstebrevet, at disse Høie ikke maa bortføres. Bevoksning: 1980: Græs, Løvkrat og Løvtræer

1880 Museal grafisk eller digital dokumentation
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1954 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Langdysse, 23 x 7 m, 1 m høj. 3.50 m fra østenden rester af firsidet kammer, 2 bæresten og afvæltet dæksten. 10 m fra østenden et kammer af 4 bæresten og en nedskredet dæksten. Randsten: øst 2, syd 15, vest 3, nord 17. Træer og krat, i ager.

1954 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1980 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Langdysse. Beskrivelse: orientering ØSØ-VNV. Højens længde 24 m. Højde midt på 1,5 m. Bredde i NØ ikke registrerbar, p.gr.af opstablede æblekasser. Bredde i SV 7 m fra randstens yderkant til yderkant. Randsten: Høj bevoksning umuliggør registrering heraf. Øjensynlig som fredningsliste. Ø:4, N:24, V:4; S:27. Randstenene befinder sig ca 2 m inde på højen fra højfod. Deres størrelse er mindst i vestenden; ca 1 m over markflade i vest, i øst: 1,60 m. Nogle adsplittede sten ved NV-lige del af langsiden (mod nord). 2 kamre i højen. Et østligt 3,50 m fra østenden, firsidet kammer, 2 bæresten og afvæltet dæksten. Det vestlige ca 7 m fra vestenden. Dæksten hviler her endnu på plads. formen: må være trapezformet. Lidt bredere mellem randsten i Ø end i V, og større sten, men ikke erkendbart på jordhøjen. Beskadigelser: se Beskrivelse. En dynge frugtkasser kastet op ad højens SØ-ende. Beliggenhed: I frugtplantage sammen med langdyssen sb. 2 (fredningsnr. 43250015). . ** Seværdighedsforklaring ** Sb. 19 og 20 er især tilsammen - meget seværdige anlæg. forholdsvis velbevarede. Bevoksning: 1980: Græs, Løvkrat og Løvtræer

1980 Museal besigtigelse
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor

1982 Diverse sagsbehandling
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1982 Uspecificeret aktivitet
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1982 Museal grafisk eller digital dokumentation
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

2012 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Museerne.dk
Fortidsmindet blev fundet som beskrevet. Stadig meget tilgroet.

Litteraturhenvisninger  (0)