Soesmark
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Museum Lolland-Falster

Kommune
Guldborgsund

Sted- og lokalitetsnr.
070609-20

Fredningsnr.
432515

Fredningsstatus
Fredet før 1937

Printvenlig side
Anlæg og datering  (2)
Langhøj, Stenalder (dateret 3950 - 2801 f.Kr.)

Dysse eller jættestue, Stenalder (dateret 3950 - 2801 f.Kr.)

Fredningstekst
Tingl.: 3/10 1895, C.C.S. Rosenørn-Lehn Langdysse, 42 x 9,5 m, 1,25 m høj. 15 m fra vestenden kammer af 4 bæresten og afvæltet dæksten. Randsten: Ø 4, N 24, V 4, S 27. Mindre afgravning i nordsiden Ø for kammeret. Krat i ager.
Undersøgelsehistorie  (11)
1856 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1879 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
(56) er en velbevaret Langdysse, 127 Fod lang. Paa en af Stenene er en tvivlsom skaaldannet Fordybning. Det er bestemt i Fæstebrevet, at disse Høie ikke maa bortføres. Bevoksning: 1980: Græs, Løvkrat og Nålekrat/-træer

1880 Museal grafisk eller digital dokumentation
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1954 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Langdysse, 42 x 9.50 m, 1.25 m høj. 15 m fra vestenden kammer af 4 bæresten og afvæltet dæksten. Randsten: ø. 4, n. 24, v. 4, s. 27. Mindre afgravning i nordsiden øst for kammeret. Krat i ager.

1954 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1980 Museal besigtigelse
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor

1980 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Langdysse. Beskrivelse: Samme orientering som langdysse sb. 19 (fredningsnr. 43250014) Ø-V, med drejning mod SØ og NV. Mål: Bredde i vest: 9 m, i øst 12 m. Længde 46 m. Målene er taget til randstens yderkant, hertil kommer ca 1 m jord udenfor, som er pløjet skarpt af mod vest og syd. Jordhøjs overflade: 1,25-2 m., set fra nord. Randsten: Små randsten i vest, store i øst. Randstens overflade i vest: 0,75-1 m, i øst 1,6 m. Jordhøjen er højest over midten og mod øst. 1 kammer ses 16 m fra østenden, bygget af 4 bæresten. Længde 1,25 m, bredde ca 50-75 cm. Dækstenen ligger henkastet et par meter nord herfor på højoverfladen. Randstenene: står pænt og intakt om højen, med godt 3 m's mellemrum. Randstens antal passer med fredningslisten: Øst:4, Nord:24, Vest:4, Syd:27. På den side, der vender ind mod højens flade, ses på 1 af randstenene et par skålgruber. Der er tale om den randsten, der står ved den gravede rendes udløb. . Tilstand/Beskadigelser: overfladen er græsbevokset med spæd tjørn, og i øst med 4-5 tilsyneladende plantede graner. en gravet rende (beskrevet i fredningslisten) går fra nordlige højfod til op til - og ud for kammeret - 2 m syd for dette. Renden er 1 1/2 m bred og 1 m dyb. Beliggenhed: I samme frugtplantage som langdyssen sb. 19 (fredningsnr. 43250014) liggende SV for denne. Må oprindelig have ligget synlig i forhold til Guldborgsund. . Mål:2x46x12 m. ** Seværdighedsforklaring ** Fint, ret velbevaret anlæg. Sti må kunne etableres gennem frugtplantage. Bevoksning: 1980: Græs, Løvkrat og Nålekrat/-træer

1982 Uspecificeret aktivitet
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1982 Diverse sagsbehandling
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1982 Museal grafisk eller digital dokumentation
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

2012 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Museerne.dk
Fortidsmindet blev fundet som beskrevet.

Litteraturhenvisninger  (0)