Nykrog
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Museum Lolland-Falster

Kommune
Guldborgsund

Sted- og lokalitetsnr.
070609-114

Fredningsnr.
442577

Fredningsstatus
Fredet før 1937

Printvenlig side
Anlæg og datering  (3)
Langhøj, Stenalder (dateret 3950 - 2801 f.Kr.)

Dysse eller jættestue, Stenalder (dateret 3950 - 2801 f.Kr.)

Skåltegn, Oldtid (dateret 3950 - 501 f.Kr.)

Fredningstekst
Tingl.: 3/10 1895 (C.C.S. Rosenørn-Lehn) Langdysse, 7 x 11 m; ingen jordhøjning. Kammer af 4 bære- sten, hvoraf den ene er væltet ind, og en noget hældende dæksten med flere skålgruber. Randsten: V 4, S 5, Ø 3, N 9. Bøge i skov.
Undersøgelsehistorie  (7)
1879 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
(146) Femsidet Gravkammer, bygget af fire store Sidestene med en anselig Overligger og i en Kvadratisk Omfatning af store reiste Stene. Jorden hæver sig næsten umærkeligt indenfor Stenhegnet. Paa Overliggerens Yderside flere Skaaldannede Fordybninger. Bevoksning: 1980: Græs og Nålekrat/-træer

1880 Museal grafisk eller digital dokumentation
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1954 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1954 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Langdysse, 7 x 11 m; ingen jordhøjning. Kammer af 4 bæresten, hvoraf den ene er væltet ind, og en noget hældende dæksten med flere skålgruber. Randsten: vest 4, syd 5, øst 3, nord 9. Bøge, i skov.

1980 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Langdysse. Beskrivelse: Ingen jordhøj. Trapezformet/rektangulær stenramme med rette hjørner. Et kammer midt i. Stenrammen: Længde 11 m. Bredde i V 7 m., i Ø 8 m. Orientering: Ø-V. Randsten: Store, kraftige randsten i Ø, i V ca. 0,6 m. høje. Randstenstal passer med fredningslistens: V: 4, S: 5, Ø: 3, N: 9. Af de Ø-lige er et par væltet. Når stenrammen må betegnes som trapezformet, er det især p.g.a. stenmaterialets forskelligartede sværhedsgrad i Ø og V. Anlægget er ret adsplittet. Kammeret: Ca. 6 m. fra V, 4,5 m. fra Ø-enden målt fra randstens yderside. 4 bæresten, 1 dæksten. Af bærestenene er den N-lige skredet noget ind, hvorved dækstenen er skredet ud af oprindelig position. Mål: Ø-S 1,5 m. (indre mål). N-S ca. 1 m. Dækstenens overflade er ca. 1,5 m. over højoverflade. Beskadigelser: Se Beskrivelse. Beliggenhed: I lysning med nyplantet gran, der også er plantet ind over højen. Desuden brombær. Må oprindelig have ligget med udsigt over Guldborgsund. Skovvej fører lige forbi. I samme lysning som sb. 113 (fredningsnr. 4425:76) og orienteret ganske som den. ** Seværdighedsforklaring ** Fint lille anlæg. Synd med det hårdhændede skovbrug omkring. Bevoksning: 1980: Græs og Nålekrat/-træer

1980 Museal besigtigelse
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor

2012 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Museerne.dk

Litteraturhenvisninger  (0)