Roden Skov

Administrative oplysninger

Ansvarligt museum Museum Lolland-Falster

Kommune
Guldborgsund

Sted- og lokalitetsnr.
070614-12

Fredningsnr.
4625132

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Anlæg og datering

Dysse eller jættestue, Stenalder (dateret 3950 - 2801 f.Kr.)
Langhøj, Stenalder (dateret 3950 - 2801 f.Kr.)
Dysse eller jættestue, Stenalder (dateret 3950 - 2801 f.Kr.)
Dysse eller jættestue, Stenalder (dateret 3950 - 2801 f.Kr.)
Fredningstekst

Langdysse, 22 x 6 m, 1 m høj. 3 aflangt-firkantede kamre med store dæksten, alle forskubbet. Randsten: V 4 (små), S 10 (store), Ø 2, N 13 (store). Træer i skov.
Undersøgelsehistorie

1855 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
h og i [sb.14 og 12] ere to Langdysser, den sidste [sb.12] ret mærkelig, c: 60' lang og 8' bred; henimod hver Ende findes findes et aabent fiirkantet Gravkammer, paa 3 og 1'. Bevoksning: 1977: Græs og Løvtræer

1879 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Langdysse med tre smaa langagtig firsidede Grave med store Overliggere. Dysse, hvis Retning er Øst-Vest, er stærkt overgroet. Bevoksning: 1977: Græs og Løvtræer

1879 Museal grafisk eller digital dokumentation
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1954 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1954 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Langdysse, 22 x 6 m, 1 m høj. 3 aflangt firkantede kamre med store dæksten, alle forskubbet. Randsten: vest 4 (små), syd 10 (store), øst 2, nord 13 (store). træer, i skov.

1977 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Langdysse. Mål: 0,8 x 22 x 22 m. Beskrivelse: Rektangulær langdysse med 3 kamre. Højen: Orientering Ø-V med streg mod VSV og ØSØ. Mål: længde ca.22 m, højde ca. 75 cm (skridtet af, højden pr. skøn). Bredde (fra randstenens yderside) i vest 6,75 m og i øst 6,80 m (målt med målebånd). Randstenene står et stykke indenfor jordhøjningens fod. Ved nordlige langside ca. 2 m, ved sydlige 1. Randstenenes antal: 3 i øst, 12 i syd, 13 i nord, 4 i vest. Randstenene ved langsiderne er størst i vest (og højest) aftager noget mod øst. Kort sidernes randsten begge ret små. Kortsidernes randsten står et lille stykke indenfor langsidernes endepunker (samme princip som i Kong Grøns Høj). Ca. 1,5 m øst for vestlige randstensrække ses lille tværrække af sten af ringe størrelse. Jordhøjningen, set fra siden, virker idag nærmest højest på midten. Kamrene: 1) ca.3,5 m fra østlige kortside 2) - 7,5 m - - - 3) - 17,5 m - - - 1) er det mindste af kamrene. Ca. 1 m langt, 40 cm bredt, rektangulært, orienteret parallelt med højen, 4 bæresten. Overliggeren er skubbet skråt af mod SØ. 2) Ca.1,20 x 0,5-0,75 m. Af 4 kløvede bæresten. Rektangulært, orienteret parallelt med højen. Overliggeren ligger væltet af på langhøjen, lige øst for kammeret. 3) er meget stort og dybt, ca 1 m vel. Længden er ca. 1,20 m (Ø-V), bredden ubestemmelig p.gr.a. overliggeren, der dækker. Den ligger halvt nedskredet af bærestenene. Bærestenene har plane sider ind mod kammmeret. Også dybden i kammer 2 er anseelig. Tilstand: en del kvas henkastet på højen. Velbevaret. ** Seværdighedsforklaring ** Velbevaret anlæg med imponerende store randsten. Ligger ved sti. Egnstypisk konstruktion m. store hjørne sten. Bevoksning klemmer dog anlægget. Bevoksning: 1977: Græs og Løvtræer

2012 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Museerne.dk


Billeder

Herredstegninger
Herredstegninger