Hulbæk
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Viborg Museum

Kommune
Viborg

Sted- og lokalitetsnr.
131213-17

Fredningsnr.
201113

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (2)
Dysse eller jættestue, Stenalder (dateret 3300 - 2801 f.Kr.)

Rundhøj, Stenalder (dateret 3300 - 2801 f.Kr.)

Fredningstekst
Et udgravet jættestuekammer, 3 m langt i nord-syd, 2 m bredt og 1,5 m højt. Kammeret er sat af 9 bæresten med 2 store dæksten. Mod øst-sydøst udgår fra kammeret en jorddækket gang, 5,5 m lang 0,5 m bred og 1 m høj, den er sat af 6 sten i hver side. 2 m fra kammeret er en dæksten bevaret over gangen. Omkring kammeret er fredet en bræmme på 1 m af den tidl. C-høj. (Beskrivel- se 1954).
Undersøgelsehistorie  (9)
1893 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Høj, større Høj. Urørt.

1938 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
H. 3 m. D. ca. 20 m. Den nordlige Halvdel bortgravet, dog ikke til Bund undtagen i Midten. ]"Storehøj"[

1938 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
H. 3 m. D. 20 m. Nordl. Halvdel bortgravet. Kl. C.

1938 Diverse sagsbehandling
Det Kulturhistoriske Centralregister
Fredningsnr: 2011:13, Status: C

1954 Tinglysning
Journal nr.: 148/54
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1954 Privat udgravning
Journal nr.: 148/54
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Udgravet af ejeren. Fund af jættestue.

1967 Museal besigtigelse
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor

1999 Museal restaurering
Journal nr.: NM 2014-022499 (SN 613-113)
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
For at sikre jættestuens bæresten blev det delvist åbne kammer fyldt op med 5 m3 sand. Se beretning.

2010 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Holstebro Museum

Litteraturhenvisninger  (0)