Ålum-stenen 3
Offentlig adgang
Skilt fortidsmindet
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Museum Østjylland

Kommune
Randers

Sted- og lokalitetsnr.
131215-57

Fredningsnr.
201275

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (1)
Runesten, Vikingetid (dateret 750 - 1066 e.Kr.)

Fredningstekst
Ejerlav: Umatrikuleret kirkegårdsareal, Ålum kirkegård. Ålum-stenen 3. Rødlig granitsten. Højde ca. 205 cm, bredde ca. 137 cm og tykkelse ca. 35 cm. Runeindskrift, der i oversættelse lyder: "Vigot rejste denne sten efter sin søn Esge. Gud hjælpe hans sjæl vel". På den anden side findes en billedfremstilling af en kriger til hest. De to runesten (2012-75, 76) står øst for våbenhuset ved Ålum kirke.
Undersøgelsehistorie  (6)
1894 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Paa Kirkegaarden i Aalum findes opstillet den i 1890 i en nærliggende Have fundne Runesten. [[I alt 2 runesten. J.nr. 4600/82. Fredet.]].

1982 Diverse sagsbehandling
Journal nr.: 4600/82
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
[Samlesag for sb. 57 og 109, Ålum sogn:] Fredning af runesten (Ålum-stenene 3 og 4). Medd. om fredning fra FFF, modtaget på N01 d. 8/9 1982. Endvidere div. fredningsdokumenter, kort og korrespondance.

1982 Diverse sagsbehandling
Journal nr.: 4600/82
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
[Sb. 57 og 109:] I alt 2 runesten. J.nr. 4600/82. Fredet.

1982 Tinglysning
Journal nr.: F. 53-1915
Fredningsstyrelsens Fortidsmindeforvaltning
Ålum-stenen 3. Rødlig granitsten. Højde ca 205 cm, bredde ca 137 cm og tykkelse ca 35 cm. Runeindskrift, der i oversættelse lyder: "Vigot rejste denne sten efter sin søn Esge. Gud hjælpe hans sjæl vel". På den anden side findes en billedfremstilling af en kriger til hest. F. 53-1915.

1991 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Runesten, forefundet som beskrevet. ** Seværdighedsforklaring ** Sjælden fortidsmindetype, samspil med 2012:76

2011 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Moesgård Museum
Fortidsmindet blev fundet som beskrevet.

Litteraturhenvisninger  (0)