Hadnæshøj

Administrative oplysninger

Ansvarligt museum Museum Østjylland

Kommune
Norddjurs

Sted- og lokalitetsnr.
140102-3

Fredningsnr.
201859

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Anlæg og datering

Rundhøj, Oldtid (dateret 3950 f.Kr. - 1066 e.Kr.)
Fredningstekst

Høj, 2 x 20 m. Toppen ujævnt afgravet i ældre tid. Græsklædt og på græsbakke.
Undersøgelsehistorie

1886 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
No. 3. Hadnæshøj, Christiansminde M., Enslev S., Nørre H. Som hosstaaende Figur viser ligger Højen midt paa det saakaldte Hadnæs, en flad stejl Bakke. Mod Sydvest og Nordøst ved a og b [på tegning] sees Lavninger, hvor Højens Fyld er taget. Højens Rester ere lyngklædte, hvorimod den ældre Gravning ved b [på tegning] er græsgroet. Ved a [på tegning] er der foretaget en Gravning efter Roer. Ved ccc [på tegning] er Højen berøvet sin Fod. [[Fredet]]. Bevoksning: 1981: Græs og Lyng.

1886 Graveaktivitet (ikke antikvarisk)
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1946 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1946 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Toppen ujævnt afgravet i ældre Tid. Græskl. paa Græsbakke. 20 x 2 m.

1981 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Madnæs høj. Rundhøj - som beskrevet. I top en rektangulær nedgravning, 0,6x1x1,5 m. Den er ikke ny. I hullet stykker af tag (blik + eternit). Fra SV side gl. tilgroet lavning. Hen over højen til konkav flade på højens N-side. (= beskrivelsens ujævnt afgravet). JGB 87: Intet affald i topkrater eller andetsteds på (eller ved) højen. Bevoksning: 1981: Græs og Lyng.

2012 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Moesgård Museum
Fortidsmindet blev fundet som beskrevet. Lavningen er dog fra SØ op over toppen til nord (ikke fra SV som registreret tidligere). Græsklædt samt bevokset med enkelte hyben mod NV. Beliggende i græsmark.