Fjellerup Bavnehøj
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Museum Østjylland

Kommune
Norddjurs

Sted- og lokalitetsnr.
140103-23

Fredningsnr.
191718

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (2)
Rundhøj, Oldtid (dateret 3950 f.Kr. - 1066 e.Kr.)

Baunehøj, Historisk Tid (dateret 1067 - 1848 e.Kr.)

Fredningstekst
"Bavnehøj" på bakketop, 1,3 x 12 m. 2 ubetydelige gravninger i top; over- fladen består af en del store og mange mindre sten, så højen nærmest er en røse; græsgroet i nyplantede graner.
Undersøgelsehistorie  (6)
1886 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
No. 23. Bavnehøj. Fjellerup B. Fjellerup S. Nørre H. Randers A. Fjellerup Bavnehøj er ikke i sig selv nogen betydelig Høj; men den tager sig godt ud i Frastand, da den ligge frit på den høje Aas. Den har sikkert været undersøgt. Forresten er den bygt af sammenhobede Steen uden nogen Regelrethed. [[1946: Overfladen bestaar af en Del store og mange mindre Sten, saa det nærmest er en Røse. To ubetydelige Huller i Toppen. F. M. 1946.]] Bevoksning: 1980: Græs og Nålekrat/-træer.

1886 Privat udgravning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1946 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1946 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
"Bavnehøj" paa Bakketop, 12 m i Diameter, 1,3 m høj, 2 ubetydelige Gravninger i Top; Overfladen bestaar af en Del store og mange mindre Sten, saa Højen nærmest er en Røse; græsgroet i nyplantede Graner.

1980 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Som beskrevet. Mål: 1,3 x 12,0 x 12,0 m. Anlægsarbejder udenfor 100 m.-grænsen mod N. Boldbaner ca. 50 m. mod S. Genbesigtigelse 1986: En fodboldbane er anlagt ved udplanering af det skrånende terræn et halvt hundrede m. S for højen. I Århus-kontoret ses intet materiale vedr. dispensation til boldbane. JGB Bevoksning: 1980: Græs og Nålekrat/-træer.

2012 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Moesgård Museum
Fortidsmindet blev fundet som beskrevet. Stenene i overfladen ses ikke. På toppen tre store sten som ser ud til at ligge dybt. Bevokset med græs og brombær.

Litteraturhenvisninger  (0)